نویسنده = ���������� ���������� ��������
بررسی برخی شباهت‌های فرازبانی از دیدگاه ابن خلدون و چامسکی

دوره 6، شماره 11، خرداد 1394، صفحه 161-183

.

روح‌الله صیادی‌نژاد؛ عباس زارعی تجره؛ طیبه باغ چائی