نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بومی سازی واجی و صرفی وام‌واژه‌ها در زبان ترکی آذربایجانی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-15

.

محمد رضا احمدخانی؛ دیانا رشیدیان