نویسنده = �������� ���������������� ����������
بررسی ساختار فعل مرکب در گفتار کودکان سالم 5 تا 7 سال فارسی‌زبان

دوره 12، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 1-27

10.30465/ls.2021.7036

پریسا بخشنده؛ رضا نیلی پور؛ زهراسادات قریشی؛ ارسلان گلفام؛ شهرام مدرس خیابانی


بازنمود متغیرهای اجتماعی در تصاویر کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی "Prospects" درآموزش‌وپرورش

دوره 11، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 93-114

10.30465/ls.2020.5609

شیما زرگر بالای جمع؛ شهرام مدرس خیابانی؛ محمدجواد حجازی