نویسنده = نادیا حاجی‌پور
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل پیکره بنیان متون فارسی میانه بر مبنای پایگاه داده پارسیگ

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-24

10.30465/ls.2021.6590

فرزانه گشتاسب؛ مسعود قیومی؛ نادیا حاجی پور ارطرانی


2. پایندانی (= ضمانت) و هم‌پایندانی (= ضمانت مشترک) در مادیان هزار دادستان

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 19-42

نادیا حاجی پور؛ مهشید میرفخرایی


3. دست‌نوشته‌ای نو از اندرز اوشنر دانا (دست‌نوشتة TD26)

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 141-163

.

فرزانه گشتاسب؛ نادیا حاجی‌پور