نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. ساختار جملات شرطی در زبان فارسی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-25

10.30465/ls.2021.6341

ازاده میرزایی


2. محمول صفتی در زبان فارسی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 111-125

10.30465/ls.2019.4989

ازاده میرزایی