نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. اهمیت ترجمه در مستنداتِ زبان‌های ایرانی باستان

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 99-117

10.30465/ls.2019.4395

موسی محمودزهی؛ علیرضا بهره‌مند