نویسنده = ������������������� ������������
اهمیت ترجمه در مستنداتِ زبان‌های ایرانی باستان

دوره 10، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 123-141

10.30465/ls.2019.4395

موسی محمودزهی؛ علیرضا بهره‌مند