نویسنده = ������������ ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی بیان کودکان پیش‌دبستانی از درک طنز تصویری براساس نظریه عدم‌تجانس

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 15-38

سریرا کرامتی یزدی؛ شهلا شریفی؛ علی علیزاده؛ عطیه کامیابی گل