نویسنده = ������������ ��������
بررسی بیان کودکان پیش‌دبستانی از درک طنز تصویری براساس نظریه عدم‌تجانس

دوره 9، شماره 18، بهمن 1397، صفحه 15-38

سریرا کرامتی یزدی؛ شهلا شریفی؛ علی علیزاده؛ عطیه کامیابی گل