نویسنده = آتوسا رستم بیک تفرشی1
تعداد مقالات: 4
1. رده‌شناسی آرایش سازه‏های متن سغدی بودایی «وسنتره جاتکه»؛ بر اساس مؤلفه‏های فعلی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-24

10.30465/ls.2021.6241

راضیه موسوی خو؛ زهره زرشناس؛ آتوسا رستم بیک تفرشی1


2. تحلیل گفتمان پیکره‌-‌بنیاد ترانه های فارسی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-25

محمد عارف امیری؛ آتوسا رستم بیک تفرشی1؛ یحیی مدرسی


3. بررسی کاربرد زبان‌های مازندرانی و فارسی در شهر جویبار

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 31-50

.

احمد رمضانی؛ آتوسا رستم‌بیک تفرشی؛ خدیجه واسو جویباری


4. آزوفا سینمایی: کاربرد فیلم سینمایی در آموزش زبان و فرهنگ ایران به غیرفارسی‌زبانان

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 79-102

.

احمد صفارمقدم؛ آتوسا رستم‌بیک تفرشی