نویسنده = مهین‌ناز میردهقان
تعداد مقالات: 3
1. مقایسۀ رده‌شناختی ساخت‌های موصولی تُرکی آذربایجانی، کُره‌ای، مجاری و فارسی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-23

10.30465/ls.2020.5854

محمدحسین خانی؛ مهین ناز میردهقان


2. نقش اضطراب در بکارگیری راهبردهای یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم با توجه به نقش واسطه‌ای هوش شناختی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 131-149

.

منصوره سادات صادقی؛ مهین‌ناز میردهقان؛ امیررضا وکیلی‌فرد؛ مهدیه قناعت


3. توصیف واکه‌های ساده در گویش لکی نورآبادی در قیاس با زبان فارسی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 147-166

.

مهین‌ناز میردهقان؛ محمد نوری؛ نیلوفر حسینی‌کارگر