نویسنده = ������������ ��������������
حالت و حالت‌نمایی در وفسی

دوره 3، شماره 5، خرداد 1391، صفحه 85-105

مهین‌‌ناز میردهقان؛ سعیدرضا یوسفی