نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. استعاره مفهومی مزه‌ها در اشعار کودکانه

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-22

10.30465/ls.2021.6182

عسگر صلاحی؛ ندا نبی زاده اردبیلی