نویسنده = �������� ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بازنمود متغیرهای اجتماعی در تصاویر کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی "Prospects" درآموزش‌وپرورش

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 93-114

10.30465/ls.2020.5609

شیما زرگر بالای جمع؛ شهرام مدرس خیابانی؛ محمدجواد حجازی