نویسنده = �������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. نقش اطلاعات هیجانی در درک کلامی سالمندان فارسی زبان

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 243-259

10.30465/ls.2020.5441

فاطمه نعیمی حشکوایی؛ حسن عشایری؛ مریم نوروزیان