نویسنده = ������������������ ��������
تاثیر نوای گفتار هیجانی در بازیابی حافظه بیماران مبتلا به دمانس از نوع آلزهایمری

دوره 13، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 99-121

10.30465/ls.2022.38237.1999

فاطمه نعیمی حشکوایی؛ مریم نوروزیان؛ حسن عشایری


نقش اطلاعات هیجانی در درک کلامی سالمندان فارسی زبان

دوره 11، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 243-259

10.30465/ls.2020.5441

فاطمه نعیمی حشکوایی؛ حسن عشایری؛ مریم نوروزیان