نویسنده = ���������������� �������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل کارکردهای حرف «واو» در تاریخ بیهقی و مقایسۀ آن با زبان‌های ایرانی و زبان عربی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 225-241

10.30465/ls.2020.5848

یوسف محمدنژاد عالی زمینی؛ بهجت قاسم زاده