نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. قواعد اعلال در افعال اجوف از منظر زبان‌شناسی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-17

10.30465/ls.2021.6189

گلناز مدرسی قوامی؛ زهره مرادی