نویسنده = ��������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. فراگیری استعاره‌های حرکتی زمان در کودکان فارسی زبان

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 137-162

بهاره منصوری؛ شهین نعمت‌زاده؛ آزیتا افراشی