نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارداویراف‌نامۀ منظوم انوشیروان مرزبان کرمانی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-19

10.30465/ls.2021.6340

عباس آذرانداز؛ معصومه باقری حسن کیاده