کلیدواژه‌ها = فارسی
تعداد مقالات: 3
1. هژمونی صرفی- نحوی زبان فارسی بر زبان مازندرانی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-29

10.30465/ls.2021.6277

محسن جعفرزاده کرچنکی؛ حسین قاسمی؛ مراد باقرزاده کاسمانی


2. مقایسۀ رده‌شناختی ساخت‌های موصولی تُرکی آذربایجانی، کُره‌ای، مجاری و فارسی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-23

10.30465/ls.2020.5854

محمدحسین خانی؛ مهین ناز میردهقان


3. بومی سازی واجی و صرفی وام‌واژه‌ها در زبان ترکی آذربایجانی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-15

.

محمد رضا احمدخانی؛ دیانا رشیدیان