کلیدواژه‌ها = واحدهای اندازه‌گیری طول
تعداد مقالات: 1
1. واحدهای سنجش طول در اوستا

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 103-118

.

فرزانه گشتاسب