کلیدواژه‌ها = استعارۀ مفهومی
استعاره‌های جنگ بر بستر فرهنگ (مطالعۀ موردی کتاب «وقتی مهتاب گم شد»)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401

10.30465/ls.2022.42104.2069

احلام غلامشاهی؛ ساسان شرفی؛ منصوره شکرآمیز


انگارۀ استعاری زمان در زبان فارسی: مطالعه‌ای پیکره‌بنیاد

دوره 13، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 207-233

10.30465/ls.2022.41621.2061

زینب نوری؛ بلقیس روشن؛ ارسلان گلفام