کلیدواژه‌ها = پهلوی اشکانی
تعداد مقالات: 4
2. پیشنهادی دربارۀ خوانش فعل ناشناختۀ غئضتدر درخت آسوریگ

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 39-47

فرزانه گشتاسب؛ میثم محمدی


3. بازنگری قطعۀ ac (M2 II)

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 49-73

محسن میرزایی


4. روایت مانویان از خیانت یهودا به مسیح

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1396، صفحه 23-37

محمّدحسن جلالیان چالشتری