کلیدواژه‌ها = فعل
تعداد مقالات: 3
1. رده‌شناسی آرایش سازه‏های متن سغدی بودایی «وسنتره جاتکه»؛ بر اساس مؤلفه‏های فعلی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-24

10.30465/ls.2021.6241

راضیه موسوی خو؛ زهره زرشناس؛ آتوسا رستم بیک تفرشی1


3. دانش کلمه

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1392، صفحه 29-44

الهه دفتری‌نژاد