کلیدواژه‌ها = استعاره
بررسی ابزارهای خلاقیت استعاری در شعر معاصر از منظر معنی‌شناسی شناختی

دوره 13، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 1-27

10.30465/ls.2022.38382.2003

آرش آقابزرگیان معصومخانی؛ مریم ایرجی؛ حیات عامری


بررسی تغییرات معنایی واژه در زبان‌های فارسی و روسی

دوره 5، شماره 10، آذر 1393، صفحه 197-212

.

شهرام همت‌زاده؛ علی مداینی اول


مبنای طرح‌واره‌ای استعاره‌های موجود در ضرب‌المثل‌های شرق گیلان

دوره 4، شماره 8، آذر 1392، صفحه 75-94

.

بلقیس روشن؛ فاطمه یوسفی‌راد؛ فاطمه شعبانیان