کلیدواژه‌ها = اوستا
تعداد مقالات: 4
1. نمونه‌ای از شیوه‌های ترجمة متون اوستایی به زبان‌های پهلوی، سنسکریت و فارسی(خورشیدنیایش)

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 123-143

مه لقا مرتضایی؛ سید احمد رضا قائم مقامی


2. تاریخ دین زردشتی روش‌های بررسی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 167-180

.

مهشید میرفخرایی


3. نقش و جایگاه خِرد در متون باستانی ایران

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1393، صفحه 187-197

.

ویدا نداف


4. وندیداد ساده (دست‌نویس اوستایی کتاب‌خانة ملی ملک تهران*)

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 39-58

کتایون مزداپور؛ حمیدرضا دالوند