کلیدواژه‌ها = زبان فارسی
تعداد مقالات: 12
1. چارچوب‌های ارجاع سطح افقی در زبان فارسی

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1401، صفحه 75-100

10.30465/ls.2022.28068.1817

سهند الهامی خراسانی


3. ساختار جملات شرطی در زبان فارسی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-25

10.30465/ls.2021.6341

ازاده میرزایی


4. بررسی معنایی پسوندهای «دارندگی» در فارسی: رویکرد ساختواژة شناختی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 203-224

10.30465/ls.2020.5444

مصطفی عاصی؛ بیتا قوچانی


5. بررسی زبانشناسانه روایتی از تلمود بابلی (قیدوشین 70 الف)

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-15

10.30465/ls.2019.4984

آزاده احسانی چمبلی


6. محمول صفتی در زبان فارسی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 111-125

10.30465/ls.2019.4989

ازاده میرزایی


7. معرفی یک گروه نقشی جدید در نحو زبان فارسی؛ گروه نقشی نکره

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 17-46

.

سید محمد حسینی معصوم؛ محمد جواد مهدوی


8. نقش اضطراب در بکارگیری راهبردهای یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم با توجه به نقش واسطه‌ای هوش شناختی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 131-149

.

منصوره سادات صادقی؛ مهین‌ناز میردهقان؛ امیررضا وکیلی‌فرد؛ مهدیه قناعت


9. گروه‌های حرف اضافه‌ای در زبان فارسی:یک بررسی نقشگرا

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 113-135

.

والی رضایی؛ همایون سعیدی


10. بررسی کاربرد زبان‌های مازندرانی و فارسی در شهر جویبار

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 31-50

.

احمد رمضانی؛ آتوسا رستم‌بیک تفرشی؛ خدیجه واسو جویباری


11. بررسی نقش‌‍‌نماهای کلامی فارسی در مکالمات دوزبانه‌‍‌های ارمنی ـ فارسی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1393، صفحه 125-147

.

مریم سادات غیاثیان؛ حکیمه رضایی


12. فرهنگ‌‌های عمومی یک‌زبانة فارسی از منظر برآورده کردنِ نیاز کاربران

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 95-114

.

ساغر شریفی؛ مصطفی عاصی