کلیدواژه‌ها = بلاغت
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تغییرات معنایی واژه در زبان‌های فارسی و روسی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 197-212

.

شهرام همت‌زاده؛ علی مداینی اول


2. جلوه‌‌های بلاغت در دو سرود منسوب به مانی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1391، صفحه 31-43

زهره زرشناس؛ عباس آذرانداز