کلیدواژه‌ها = متون پهلوی
تعداد مقالات: 2
1. معرفی دستگاه عددنویسی پهلوی و رهیافتی موثر به حساب اعداد پهلوی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 27-53

مهدی جعفری مته کلائی (آریا بزرگمهر)؛ فرزانه گشتاسب


2. دست‌نوشته‌ای نو از اندرز اوشنر دانا (دست‌نوشتة TD26)

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 141-163

.

فرزانه گشتاسب؛ نادیا حاجی‌پور