تعداد مقالات: 190
1. سنگ نبشتة شیلهَک ـ این شوشینَک از سولقان شهرکرد

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-10

عبد‌المجید ارفعی


2. تحلیل متون داستانی کودک با رویکردِ شعرشناسی‌شناختی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-25

آزیتا افراشی؛ فاطمه نعیمی حشکوانی


3. به سوی چارچوب سیاست زبانی ملی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-16

طاهره احمدی‌پور


4. وام‌واژه‌های بلخی در پارسی نو

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-9

محمود جعفری دهقی؛ امیر عمادالدین صدری


5. جملات مرکب در زبان فارسی تحلیلی بر پایة نظریة دستور نقش و ارجاع

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-25

محمدرضا پهلوان‌نژاد؛ حسین رسول‌پور


6. بررسی تغییرات واژگانی در جامعة زبانی شهر گرگان بر اساس متغیرهای اجتماعی سن، جنسیت، و تحصیلات

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-14

یدالله پرمون؛ ندا ازکیا؛ مهناز کربلائی صادق


7. زایایی فرایند ترکیب در زبان فارسی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-14

سیده‌نازنین امیر ارجمندی؛ مصطفی عاصی


8. یادگار زریران، نمونه‌ای از هنر شاعری ایرانیان در دورۀ میانه

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-24

.

عباس آذرانداز


9. بررسی جامعه‌شناختی عبارات خطاب در فارسی گفتاری محاوره‌ای

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-18

.

محمدرضا احمدخانی


10. آرایه‌های ادبی در اشعار مانویان ایرانی زبان

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-26

.

عباس آذرانداز


12. بررسی رویکرد دوسویه در زبان‌شناسی بالینی با آسیب زبانی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-13

حوریه احدی


13. بومی سازی واجی و صرفی وام‌واژه‌ها در زبان ترکی آذربایجانی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-15

.

محمد رضا احمدخانی؛ دیانا رشیدیان


14. کارکرد ساخت‌های‌‌ همپایه در قابوس‌نامه و تأثیر آن بر متون نثر فنی در آفرینش اطناب

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-22

سید محمد آرتا؛ فاطمه مدرّسی؛ عبدالرضا نادریفر


15. تحلیل گفتمان پیکره‌-‌بنیاد ترانه های فارسی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-25

محمد عارف امیری؛ آتوسا رستم بیک تفرشی1؛ یحیی مدرسی


16. بازنمایی فرآیند ارجاع در قالب ساخت‌های بازنمایی گفتمان

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-28

فریده حق بین؛ پریسا نجفی


18. ساختار افعال‌ سببی ‌تالشی از چشم انداز زبانشناسی تاریخی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-14

زهره زرشناس؛ نیما عاصفی


19. بررسی زبانشناسانه روایتی از تلمود بابلی (قیدوشین 70 الف)

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-15

10.30465/ls.2019.4984

آزاده احسانی چمبلی


20. پایندانی (= ضمانت) و هم‌پایندانی (= ضمانت مشترک) در مادیان هزار دادستان

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 19-42

نادیا حاجی پور؛ مهشید میرفخرایی


21. استعاره‌های مفهومی در حوزۀ شرم با استناد به شواهدی از شعر کلاسیک فارسی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-20

.

آزیتا افراشی؛ محمدمهدی مقیمی‌زاده


22. بررسی چند اصطلاح فارسی میانه دربارة خانواده

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 11-22

کتایون مزداپور


23. بررسی کاربرد دشواژه‌ها در گفتار گویشوران زبان ترکمنی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 11-24

تهمینه شیخی


24. ساختار متن سرمقاله‌‌های روزنامه‌‌های ایرانی (بر اساس الگوی حل مسئلة مایکل هوی 2001)

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1391، صفحه 15-30

ژیلا خانجانی؛ فردوس آقاگل‌‌زاده