نمایه نویسندگان

آ

 • آتش برگ، فرشته پسوندهای اشتقاقی در شکند گمانیگ وزار [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 1-33]
 • آذرانداز، عباس جلوه‌‌های بلاغت در دو سرود منسوب به مانی [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 31-43]
 • آذرانداز، عباس یادگار زریران، نمونه‌ای از هنر شاعری ایرانیان در دورۀ میانه [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 1-24]
 • آذرانداز، عباس آرایه‌های ادبی در اشعار مانویان ایرانی زبان [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 1-26]
 • آذرانداز، عباس ارداویراف‌نامۀ منظوم انوشیروان مرزبان کرمانی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-18]
 • آذری، روشنک جهان ممکن حقیقی در جملات شرطی زبان پهلوی: دستگاه فعلی گذشته [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 185-206]
 • آرتا، سید محمد کارکرد ساخت‌های‌‌ همپایه در قابوس‌نامه و تأثیر آن بر متون نثر فنی در آفرینش اطناب [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 1-22]
 • آرتا، سید محمد تحلیل زبانِ رمان سال‌های ابری از منظر جامعه‌شناسی زبان [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 287-309]
 • آرین‌پور، مهلا رویکرد معناشناسی شناختی به حرف اضافه «به» با تأکید بر شاهنامه فردوسی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 81-97]
 • آرین‌پور، مهلا ارزیابی مهارت ارتباطی گفتمان در بیماران آسیب‌دیده نیمکره چپ و راست فارسی‌زبان [دوره 14، شماره 1، 1402]
 • آسوده، زهره تحلیل مقایسه‌ای شعری از مثنوی مولوی با ترجمه‌ی انگلیسی آن بر اساس نظریه‌ی انسجام هلیدی و حسن [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 31-67]
 • آقابزرگیان معصومخانی، آرش بررسی ابزارهای خلاقیت استعاری در شعر معاصر از منظر معنی‌شناسی شناختی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 1-27]
 • آقاگل‌‌زاده، فردوس ساختار متن سرمقاله‌‌های روزنامه‌‌های ایرانی (بر اساس الگوی حل مسئلة مایکل هوی 2001) [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 15-30]
 • آقاگل‌زاده، فردوس بررسی ویژگی‌های خانواده‌های زبانی و تأثیر آن بر روی انواع خطاهای تولیدی در افراد دارای شکاف کام پس از عمل جراحی [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 53-70]
 • آقاگل زاده سیلاخور، فردوس نقش گفتمان شناختی برای مجاب سازی در متون اقتصادی: رویکرد نشانه - معناشناختی [(مقالات آماده انتشار)]
 • آقایوسفی، علیرضا مقایسة اثر تنیدگی‌زایی محاسبة ذهنی و تعارض زبان‌شناختی واج ـ فونتیک بر تغییرات کورتیزول بزاقی در دختران دانش‌آموز دبیرستانی [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 27-45]

ا

 • ابوالحسنی چیمه، زهرا بررسی مقابله‌ای اصطلاحاتِ حاویِ باورها و نشانه‌های مذهبی در زبان‌های اسپانیایی و فارسی، با رویکرد زبان‌شناسیِ‌ انسان‌‌شناخت [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 1-30]
 • احدی، حوریه بررسی رویکرد دوسویه در زبان‌شناسی بالینی با آسیب زبانی [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 1-13]
 • احسانی چمبلی، آزاده بررسی زبانشناسانه روایتی از تلمود بابلی (قیدوشین 70 الف) [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 1-15]
 • احمدخانی، محمد رضا بومی سازی واجی و صرفی وام‌واژه‌ها در زبان ترکی آذربایجانی [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 1-15]
 • احمدخانی، محمدرضا بررسی جامعه‌شناختی عبارات خطاب در فارسی گفتاری محاوره‌ای [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 1-18]
 • احمدخانی، محمدرضا بررسی هویت‌های چندگانه در نام‌گذاری رسمی و غیررسمی شهر رشت [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 115-134]
 • احمدی، بهزاد چو زدی ضربه‌ای ضربه‌ای نوش کن: تهدید متقابل وجهه در نمایشنامۀ «منجی در صبح نمناک» [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 35-62]
 • احمدی، سهیلا تاثیرپذیری واژگانی زبان مندایی از زبان‌های رایج در خوزستان [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 1-15]
 • احمدی، مسلم هویت زبانی در شهنشاه‌نامه صبا نمونه‌ای از بازخوانی مفاهیم کهن ملیت و وطن‌گرایی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 29-47]
 • احمدی‌پور، طاهره بررسی عوامل برون‌زبانی مؤثر بر پذیرش نوواژه‌ها [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 75-107]
 • احمدی‌پور، طاهره به سوی چارچوب سیاست زبانی ملی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 1-16]
 • ارغوانی، مریم بررسی ساختاری و معنایی جمله‌های داری دو عنصر منفی در زبان فارسی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 1-30]
 • ارفعی، عبد‌المجید سنگ نبشتة شیلهَک ـ این شوشینَک از سولقان شهرکرد [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 1-10]
 • اروجی، محمد رضا بررسی گفتمان کودکان دارای اتیسم براساس فرانقش تجربی در چارچوب زبان‌شناسی نقش‌گرای نظام‌مند هلیدی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 135-153]
 • اروجی، محمد رضا ارزیابی بازنمودهای واژه‌های استعاری طبیعت در زبان ترکی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 201-227]
 • اروجی، محمد رضا نقش برنامه‌ریزی عصبی – کلامی در بهبود انگیزه و خودمختاری در فارسی آموزان غیر ایرانی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 283-305]
 • اروجی، محمدرضا منزلت اجتماعی و ادب: عذرخواهی برپایه‌ نظریه‌ «وجهه» [(مقالات آماده انتشار)]
 • ازکیا، ندا بررسی تغییرات واژگانی در جامعة زبانی شهر گرگان بر اساس متغیرهای اجتماعی سن، جنسیت، و تحصیلات [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 1-14]
 • استادی، الهام چگونگی و ساختارهای بر تخت نشستن زنان فرمانروا در ایران باستان (550 پ.م.-651 م.) [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 1-24]
 • اسداللهی، خدابخش بررسی ارتباط معنایی واژگانی در غزل‌های حافظ [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسدی، ندا نشان‌گرهای زبانی‌ ساخت‌های کذب در فارسی: یک پژوهش زبانی ـ اجتماعی [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 131-146]
 • اسماعیلی، محمد‌مهدی بررسی ساخت‌هایِ مصدری در برخی گویش‌هایِ استان اصفهان [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 17-32]
 • اسماعیلی، محمد مهدی امریِ آینده، ساختی نادر در زبان‌های ایرانی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-21]
 • اسماعیلی، محمد مهدی خاستگاه واکه های پیشین گرد در برخی زبانهای ایرانی نو [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 49-73]
 • اصلانی، نسرین تاثیر اوضاع اجتماعی دوران ساسانی بر شکل گیری اندرزهای دینی [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 55-77]
 • افراشی، آزیتا تحلیل متون داستانی کودک با رویکردِ شعرشناسی‌شناختی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 1-25]
 • افراشی، آزیتا استعاره‌های مفهومی در حوزۀ شرم با استناد به شواهدی از شعر کلاسیک فارسی [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 1-20]
 • افراشی، آزیتا استعاره‌های مفهومی در زبان فارسی؛ تحلیلی شناختی و پیکره‌مدار [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 39-61]
 • افراشی، آزیتا استعاره‌های خشم در زبان نابینایان مطلق مادرزاد در مقایسه با همتایان بینا بر مبنای انگارۀ فورسیول (2005) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 65-78]
 • افراشی، آزیتا فراگیری استعاره‌های حرکتی زمان در کودکان فارسی زبان [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 137-162]
 • افراشی، آزیتا زبان فرمولواره‌ای و نقش آن در آموزش زبان فارسی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 99-122]
 • افراشی، آزیتا تأثیر جنسیت بر بازنمود زبانی نگرش جامعه‌ی فارسی زبان به خارجی‌ها [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 107-129]
 • افراشی، آزیتا بررسی مقابله‌ای اصطلاحاتِ حاویِ باورها و نشانه‌های مذهبی در زبان‌های اسپانیایی و فارسی، با رویکرد زبان‌شناسیِ‌ انسان‌‌شناخت [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 1-30]
 • افراشی، آزیتا چندمعنایی افعال حوزه شنیدن در زبان فارسی: بررسی درزمانی، پیکره‌ای و شناختی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 133-157]
 • افراشی، آزیتا بررسی ساختاری و معنایی جمله‌های داری دو عنصر منفی در زبان فارسی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 1-30]
 • افراشی، آزیتا تحلیل مفهوم «زندگی« از نگاه اجتماعی-شناختی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 235-260]
 • افراشی، آزیتا مقایسه سبک شناسی شناختی دو رمان جزیره سرگردانی و رود راوی با استفاده از نظریه استعاره مفهومی [(مقالات آماده انتشار)]
 • افراشی، آزیتا تحلیل تطبیقی دو سبک واقع‌گرا و فراواقع‌گرا در ‌داستان‌های معاصر فارسی بر پایه نظریه شناختی جهان‌های متن [(مقالات آماده انتشار)]
 • افشاری، حسن بررسی اندیشه‌نگار مرکب M153+ M342در نگارش آغاز ایلامی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 181-202]
 • اکبری رکن آباد، اعظم تبیین نقش هنجار گریزی در شعر در شعر فرخی یزدی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 19-41]
 • الداغی، آنیتا شعرنوجوان از منظر تحلیل گفتمان انتقادی ( با تکیه بر اشعار بیوک ملکی بر اساس نظریة نورمن فرکلاف) [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 257-281]
 • الهامی خراسانی، سهند چارچوب‌های ارجاع سطح افقی در زبان فارسی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 75-100]
 • امیر ارجمندی، سیده‌نازنین زایایی فرایند ترکیب در زبان فارسی [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 1-14]
 • امیر ارجمندی، سیده نازنین تحلیل تطبیقی دو سبک واقع‌گرا و فراواقع‌گرا در ‌داستان‌های معاصر فارسی بر پایه نظریه شناختی جهان‌های متن [(مقالات آماده انتشار)]
 • امیری، راضیه بررسی طرح واره‌های تصوری موجود در ضرب المثل های گویش ترکی قشقایی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 159-185]
 • امیری، محمد عارف تحلیل گفتمان پیکره‌-‌بنیاد ترانه های فارسی [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 1-25]
 • انصاری، مریم بازجستن ضراب‌خانه‌های ساسانیان در فارس [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 25-36]
 • انصاری، مریم پیشنهادی درباره ی قرائت علامت اختصاری GWDAN برروی سکه های عرب ساسانی و شناسایی محل ضرب این سکه ها [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 1-21]
 • ایرجی، مریم بررسی ابزارهای خلاقیت استعاری در شعر معاصر از منظر معنی‌شناسی شناختی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 1-27]
 • ایرجی، مریم بررسی استعاره مفهومی حوزه‌ی ترس در سه اثر داستانی به زبان‌های فارسی، انگلیسی و عربی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایزدپناه، سیروس نقش برنامه‌ریزی عصبی – کلامی در بهبود انگیزه و خودمختاری در فارسی آموزان غیر ایرانی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 283-305]
 • ایشانی، طاهره بررسی ویژگی‌‌های سبکی و شخصیتی سیمین دانشور با رویکرد زبان‌‌شناسی نقش‌‌گرا [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 19-34]
 • ایشانی، طاهره تفاوت‏های سبکی غزل‏ حافظ و سلمان ساوجی از نظر کاربست فعل [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 1-16]
 • ایشانی، طاهره تحلیل مقایسه‌ای شعری از مثنوی مولوی با ترجمه‌ی انگلیسی آن بر اساس نظریه‌ی انسجام هلیدی و حسن [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 31-67]
 • ایمانی، آسیه زن در ضرب‌المثل‌ها و اصطلاحات فارسی: بررسی پیکره ـ بنیاد عامل انسجام از دیدگاه تحلیل گفتمان [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 35-53]
 • ایمانی، آوا تحلیل مقابله‌ای چندمعنایی ترکیبات "سر" در فارسی و انگلیسی: رویکردی ساختی-شناختی [دوره 14، شماره 1، 1402]

ب

 • باغ چائی، طیبه بررسی برخی شباهت‌های فرازبانی از دیدگاه ابن خلدون و چامسکی [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 161-183]
 • باقرزاده کاسمانی، مراد هژمونی صرفی- نحوی زبان فارسی بر زبان مازندرانی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 63-90]
 • باقری حسن کیاده، معصومه ارداویراف‌نامۀ منظوم انوشیروان مرزبان کرمانی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-18]
 • بختیاری، رحمان نیایشی برای پدر بزرگی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 33-42]
 • بخشنده، پریسا بررسی ساختار فعل مرکب در گفتار کودکان سالم 5 تا 7 سال فارسی‌زبان [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 1-27]
 • بشیرنژاد، حسن بررسی راهبردهای ارتباطی در تعامل فروشنده - مشتری در شهر ساری [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 69-102]
 • بلند‌اقبال، علیرضا دو اصطلاح ستاره‌شناسی و کیهان‌‌شناسی باستان در گزیده‌های زادِسپَرَم قرائت واژۀ مبهم ائفقثجظ در عبارت ائفقثجظ ل‌تسوظ‌ا و بررسی مفهوم عبارت “se kanārag ī gēhān” (سه کنارۀ گیهان) در متن پهلوی گزیده‌های زادِسپَرَم (فصل 34: بندهای 25 و 28) [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 55-80]
 • بهبهانی، امید بررسی تمثیلی مانوی بر اساس الگوی اسطورۀ آفرینش به زبان پارسی میانه [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 15-28]
 • بهبودی، منیژه گویشوران زبان و باهم‌آیی [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 63-74]
 • بهجت، فاطمه ساختار موضوعی افعال حسّی شنوایی در زبان فارسی در چارچوب دستور ساختِ گلدبرگ [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 161-190]
 • بهرامی خورشید، سحر تصویرگونگی آوایی بررسی رابطۀ میان آوا و معنا [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 175-199]
 • بهره‌مند، علیرضا اهمیت ترجمه در مستنداتِ زبان‌های ایرانی باستان [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 123-141]
 • بی‌جان‌خان، محمود بررسی زیروبمی ذاتی در واکه‌های خیشومی و دهانی گونه خودبخودی فارسی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 23-50]
 • بیدادیان قمی، فهیمه بررسی نشانه ـ معناشناسی آیات مربوط به قیامت و معاد از سورۀ قیامت بر پایۀ مطالعات نشانه‌شناختی گریماس [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 51-74]
 • بیشه‌کلایی، آمنه بررسی سیر تحول خط پهلوی اشکانی بر سکه‌های درهم سیمین ضرابخانه‌یاکباتان (51-228م.) [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 17-44]

پ

 • پرمون، یدالله بررسی تغییرات واژگانی در جامعة زبانی شهر گرگان بر اساس متغیرهای اجتماعی سن، جنسیت، و تحصیلات [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 1-14]
 • پشتوان، حمیده رویکرد زیست‌محیطی در پژوهش‌های زبان [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 231-243]
 • پهلوان‌نژاد، محمدرضا جملات مرکب در زبان فارسی تحلیلی بر پایة نظریة دستور نقش و ارجاع [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 1-25]
 • پورابراهیم، شیرین سازوکارهای شناختی و نقش آنها در مفهوم سازیِ دعا [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 25-44]
 • پولادستون، حمیده ساخت آغازگری_پایان‌بخشی در بندهای خبری نوشتار فارسی‌آموزان غیرایرانی سطح تکمیلی: تحلیلی بر پایه‌‌ی دستور نظام‌مند- نقشگرا [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 43-62]

ت

 • تباشیر، جلال بررسی چگونگی مفهوم‌سازی، درک و انتقال معنی توسط فضاسازهای ذهنی در ادبیات کودکان در زبان کردی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 101-134]
 • ترابی، محمدعلی بازنمود گروه‌های اسمی پیچیده و مرکب زبان ترکی آذری بر پایۀ دستور نقش و ارجاع [دوره 14، شماره 1، 1402]
 • تقوی، محمدرضا شیوه پایان‌‌یافتن مکالمه در گفتمان درمانی درمانگر - درمانجوی دارای اختلال اضطراب فراگیر [دوره 14، شماره 1، 1402]

ج

 • جان‌نثاری لادانی، فریبا مقایسة اثر تنیدگی‌زایی محاسبة ذهنی و تعارض زبان‌شناختی واج ـ فونتیک بر تغییرات کورتیزول بزاقی در دختران دانش‌آموز دبیرستانی [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 27-45]
 • جباری، مریم نیایشی برای پدر بزرگی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 33-42]
 • جعفرزاده کرچنکی، محسن هژمونی صرفی- نحوی زبان فارسی بر زبان مازندرانی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 63-90]
 • جعفری، سکینه نقش برنامه‌ریزی عصبی – کلامی در بهبود انگیزه و خودمختاری در فارسی آموزان غیر ایرانی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 283-305]
 • جعفری دهقی، شیما یک ناﻣﺔ سغدی (نامة باستانی سغدی شمارة یک) [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 37-49]
 • جعفری دهقی، شیما نامۀ شمارۀ یکِ اسناد سغدیِ کوه مُغ (نامۀ عبدالرحمن صُبح به دیواشتیچ) [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 51-65]
 • جعفری دهقی، محمود گزارش منوچهر جوان جم از تیشتر باران‌ساز در متن فارسی میانة دادستان دینی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 27-38]
 • جعفری دهقی، محمود وام‌واژه‌های بلخی در پارسی نو [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 1-9]
 • جعفری دهقی، محمود نگاهی تازه به کتیبة پهلوی آذرشب مشهور به نیروگاه سیکل ترکیبی (کازرون چهارده) [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 21-29]
 • جعفری دهقی، محمود وضعیت زن ساسانی بر پایۀ قوانین ازدواج و طلاق [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 29-65]
 • جعفری مته کلائی (آریا بزرگمهر)، مهدی معرفی دستگاه عددنویسی پهلوی و رهیافتی موثر به حساب اعداد پهلوی [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 27-53]
 • جلالیان چالشتری، محمّدحسن rēž- و nam- دو فعل غیرشخصی در زبان سغدی [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 45-60]
 • جلالیان چالشتری، محمّدحسن روایت مانویان از خیانت یهودا به مسیح [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 23-37]
 • جنیدی جعفری، محمود بررسی بازنمایی کنش‌های اجتماعی در مجموعه داستان‌ زن زیادی از جلال آل احمد بر اساس الگوی ون‌لیوون (2008) [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 77-97]
 • جولایی، کامیار استعاره‌های مفهومی در زبان فارسی؛ تحلیلی شناختی و پیکره‌مدار [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 39-61]

چ

ح

 • حاجی‌پور، نادیا اخلاق و آداب سخن‌دانی در اندرزنامه‌های فارسی میانه [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 69-84]
 • حاجی‌پور، نادیا دست‌نوشته‌ای نو از اندرز اوشنر دانا (دست‌نوشتة TD26) [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 141-163]
 • حاجی پور، نادیا پایندانی (= ضمانت) و هم‌پایندانی (= ضمانت مشترک) در مادیان هزار دادستان [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 19-42]
 • حاجی پور، نادیا مراحل انتقال دارایی و قوانین آن بر اساس مادیان هزار دادستان [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 67-91]
 • حاجی پور ارطرانی، نادیا تحلیل پیکره بنیان متون فارسی میانه بر مبنای پایگاه داده پارسیگ [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 255-280]
 • حاجی‌زاده، معصومه نگاهی تطبیقی به فرایندهای شش‌گانة هلیدی در متون تألیفی و ترجمه‌ای پزشکی [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 99-118]
 • حجازی، محمدجواد بازنمود متغیرهای اجتماعی در تصاویر کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی "Prospects" درآموزش‌وپرورش [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 93-114]
 • حسامی، تورج بررسی مقابله‌ای اصطلاحاتِ حاویِ باورها و نشانه‌های مذهبی در زبان‌های اسپانیایی و فارسی، با رویکرد زبان‌شناسیِ‌ انسان‌‌شناخت [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 1-30]
 • حسن زاده راد، زهرا بررسی هویت‌های چندگانه در نام‌گذاری رسمی و غیررسمی شهر رشت [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 115-134]
 • حسینایی، یحیی هویت زبانی در شهنشاه‌نامه صبا نمونه‌ای از بازخوانی مفاهیم کهن ملیت و وطن‌گرایی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 29-47]
 • حسینی، زنده‌یاد احترام‌السادات بررسی متون مانوی دربارة مدت آتش‌سوزی در پایان جهان [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 37-42]
 • حسینی‌کارگر، نیلوفر توصیف واکه‌های ساده در گویش لکی نورآبادی در قیاس با زبان فارسی [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 147-166]
 • حسینی معصوم، سید محمد معرفی یک گروه نقشی جدید در نحو زبان فارسی؛ گروه نقشی نکره [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 17-46]
 • حق‌بین، فریده بررسی نشانه ـ معناشناسی آیات مربوط به قیامت و معاد از سورۀ قیامت بر پایۀ مطالعات نشانه‌شناختی گریماس [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 51-74]
 • حق‌بین، فریده استعاره‌های خشم در زبان نابینایان مطلق مادرزاد در مقایسه با همتایان بینا بر مبنای انگارۀ فورسیول (2005) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 65-78]
 • حق بین، فریده بازنمایی فرآیند ارجاع در قالب ساخت‌های بازنمایی گفتمان [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 1-28]
 • حق بین، فریده تحلیل گفتمان نظریه کارشناسی در دادگاه [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 307-334]
 • حیدری، رضا سنگ‌نبشتة اورارتویی منقوش به چلیپا در ماکو [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 47-57]
 • حیدری خسرو، پریسا بررسی ارتباط میان نوع شخصیت فارسی‌آموزان عرب با سبک‌ها و راهبردهای یادگیری زبان [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 151-178]

خ

 • خاقانی، طوبی بررسی بازنمایی کنش‌های اجتماعی در مجموعه داستان‌ زن زیادی از جلال آل احمد بر اساس الگوی ون‌لیوون (2008) [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 77-97]
 • خانجانی، ژیلا سیبویه و سرآغاز دستورنویسی زبان عربی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 39-50]
 • خانجانی، ژیلا ساختار متن سرمقاله‌‌های روزنامه‌‌های ایرانی (بر اساس الگوی حل مسئلة مایکل هوی 2001) [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 15-30]
 • خانی، آذر بررسی واژه‏های شناور در رساله «ارشاد المریدین» کمال‏الدین حسین خوارزمی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 17-39]
 • خانی، محمدحسین مقایسۀ رده‌شناختی ساخت‌های موصولی تُرکی آذربایجانی، کُره‌ای، مجاری و فارسی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 1-23]
 • خراسانی، محبوبه تبیین نقش هنجار گریزی در شعر در شعر فرخی یزدی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 19-41]

د

 • دارا، مریم دیسک مفرغی کتیبه‌دار افسار اسب اورارتویی در موزة باستان‌شناسی آذربایجان شرقی [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 61-78]
 • دارا، مریم سنگ‌نبشتة اورارتویی منقوش به چلیپا در ماکو [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 47-57]
 • دارا، مریم استل آرامی قلایچی بوکان؛ کتیبة بومی منطقه یا وارداتی؟ [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 41-60]
 • دالوند، حمید‌رضا روایت ایتهوتر دست‌نویس نویافتۀ کتاب‌خانۀ ملی و چاپ ماریو ویتالونه [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 81-101]
 • دالوند، حمیدرضا وندیداد ساده (دست‌نویس اوستایی کتاب‌خانة ملی ملک تهران*) [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 39-58]
 • داوری، شادی از اراده تا آینده : دستوری‌شدگی «زمان آینده» در فارسی [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 59-87]
 • دبیرمقدم، محمد موصولی‏ سازی در گزیده‏ای از زبانهای ایرانی: رویکردی رده‏شناختی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 67-101]
 • دبیرمقدم، محمد نظام‌های مطابقه و حالت و نقش آنها در تعیین ردۀ زبان پشتو (گونۀ معیار- افغانستان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • دبیرمقدم، محمد ارزشهای حاکم در داستان « درخت گلابی» گلی ترقی و بررسی آنها بر اساس وجه و وجه‌نمایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • درزی، قاسم تبیینی شناختی بر استعاره‌‌های شباهت‌‌بنیاد در یازده جزء‌ پایانی قرآن مجید [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 49-75]
 • دفتری‌نژاد، الهه دانش کلمه [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 29-44]
 • دلیر، نیره بازشناسی دو مفهوم «مردم» و «بندگ» در اندرزنامه‌ها و متون فقهی- حقوقی فارسی میانة زردشتی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 135-159]
 • دهقان، مسعود کارکرد‌ گفتمانی-استعاری زبان رسانه: رویکرد شناختی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 103-146]
 • دهقانی، افشین بازنمود گروه‌های اسمی پیچیده و مرکب زبان ترکی آذری بر پایۀ دستور نقش و ارجاع [دوره 14، شماره 1، 1402]
 • دواتگری اصل، هانیه بازنمود گروه‌های اسمی پیچیده و مرکب زبان ترکی آذری بر پایۀ دستور نقش و ارجاع [دوره 14، شماره 1، 1402]

ذ

 • ذاکری، فاطمه ساختار موضوعی افعال حسّی شنوایی در زبان فارسی در چارچوب دستور ساختِ گلدبرگ [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 161-190]

ر

 • راسخ مهند، محمد بررسی سلسله‌مراتب نشانداری در صرف اسم و ضمیر زبان‌های ایرانی نو شمال غربی [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 79-112]
 • راکعی، فاطمه استعاره و نقد بوم‌گرا: مطالعه موردی دو داستان « گیله‌مرد» و « از خم چمبر» [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 89-103]
 • راکعی، فاطمه جلوه‌های نمادگرایی در شعر نیما یوشیج دو تأویل از یک شعر: «هست شب» [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 45-65]
 • راکعی، فاطمه تاملاتی در وجوه ترجمه(نا)‌پذیری شعر معاصر فارسی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 311-350]
 • راکعی، فاطمه بررسی تهاجم کلامی در گفتمان مجلس ایران از چشم‌انداز بی‌ادبی زبانی کالپپر و چارچوب گونه‌شناختی رتوریک ارسطو [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 63-97]
 • رحمانی، حسین تحلیل واکنش‌های بی‌ادبانۀ کاربران به قرمزپوشی بازار سهام از دیدگاه نیوروترـ‌کسلز و بوسفیلد [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 91-110]
 • رحمانی، حسین چو زدی ضربه‌ای ضربه‌ای نوش کن: تهدید متقابل وجهه در نمایشنامۀ «منجی در صبح نمناک» [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 35-62]
 • رحمتی نژاد، لیلا کاربرد رویکرد شناختی فیلمور در تعیین قالب‌های معنایی افعال در زبان فارسی: مطالعه موردی فعل «شدن» [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 191-226]
 • رحیمى ایمن، منظر پسوندهای اشتقاقی در شکند گمانیگ وزار [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 1-33]
 • رحیمی، ملیحه ماهیت واکۀ درج‌شده در وام‌واژه‌های انگلیسی در زبان فارسی بر مبنای نظریۀ بهینگی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 69-97]
 • رحیمیان، جلال شیوه پایان‌‌یافتن مکالمه در گفتمان درمانی درمانگر - درمانجوی دارای اختلال اضطراب فراگیر [دوره 14، شماره 1، 1402]
 • رستم‌بیک تفرشی، آتوسا بررسی کاربرد زبان‌های مازندرانی و فارسی در شهر جویبار [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 31-50]
 • رستم‌بیک تفرشی، آتوسا آزوفا سینمایی: کاربرد فیلم سینمایی در آموزش زبان و فرهنگ ایران به غیرفارسی‌زبانان [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 79-102]
 • رستم بیک تفرشی، آتوسا روش‌شناسی پژوهش در مطالعات گویش‌شناسی [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 117-143]
 • رستم بیک تفرشی، آتوسا کاربردراهبردهای کنش‌گفتار درخواست توسط دوزبانه‌های ترکی-فارسی براساس دو متغیر جنسیت و سن [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 227-260]
 • رستم بیک تفرشی، آتوسا بررسی تهاجم کلامی در گفتمان مجلس ایران از چشم‌انداز بی‌ادبی زبانی کالپپر و چارچوب گونه‌شناختی رتوریک ارسطو [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 63-97]
 • رستم بیک تفرشی، آتوسا تحلیل ارتباط تراکم همجواری با بسامد لکنت در کودکان ۸-۴ ساله فارسی زبان [(مقالات آماده انتشار)]
 • رستم بیک تفرشی1، آتوسا تحلیل گفتمان پیکره‌-‌بنیاد ترانه های فارسی [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 1-25]
 • رستم بیک تفرشی1، آتوسا رده‌شناسی آرایش سازه‏های متن سغدی بودایی «وسنتره جاتکه»؛ بر اساس مؤلفه‏های فعلی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 217-238]
 • رستم پور، محمد ساختار موضوعی افعال حسّی شنوایی در زبان فارسی در چارچوب دستور ساختِ گلدبرگ [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 161-190]
 • رسول‌پور، حسین جملات مرکب در زبان فارسی تحلیلی بر پایة نظریة دستور نقش و ارجاع [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 1-25]
 • رسولی دانش، فاطمه ارزشهای حاکم در داستان « درخت گلابی» گلی ترقی و بررسی آنها بر اساس وجه و وجه‌نمایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رشنو، مریم ایزد رشن و جایگاه او در دین زرتشتی [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 107-124]
 • رشیدیان، دیانا بومی سازی واجی و صرفی وام‌واژه‌ها در زبان ترکی آذربایجانی [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 1-15]
 • رضائی، فاطمه منزلت اجتماعی و ادب: عذرخواهی برپایه‌ نظریه‌ «وجهه» [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضائی لاکسار، حسین سبک‌شناسی حکایت‌های تفسیر سورة یوسف اثر احمدبن محمدبن زید طوسی در چارچوب فرانقش متنی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 43-63]
 • رضاپور، رقیه بررسی راهبردهای ارتباطی در تعامل فروشنده - مشتری در شهر ساری [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 69-102]
 • رضایی، حکیمه بررسی نقش‌‍‌نماهای کلامی فارسی در مکالمات دوزبانه‌‍‌های ارمنی ـ فارسی [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 125-147]
 • رضایی، نوشاد بررسی ارتباط معنایی واژگانی در غزل‌های حافظ [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضایی، والی افعال قیدگون [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 45-59]
 • رضایی، والی گروه‌های حرف اضافه‌ای در زبان فارسی:یک بررسی نقشگرا [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 113-135]
 • رقیب‌دوست، شهلا رابطة زبان و تفکر در توهم‌ شنیداری کلامی و گفتار هذیانی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی از دیدگاه فلسفة تحلیلی [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 165-178]
 • رقیب‌دوست، شهلا فرایند رشد درک استعاره در کودکان 6-8 سالۀ فارسی‌زبان [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 137-160]
 • رمضانی، احمد بررسی کاربرد زبان‌های مازندرانی و فارسی در شهر جویبار [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 31-50]
 • رهبر، بهزاد بررسی گفتمان کودکان دارای اتیسم براساس فرانقش تجربی در چارچوب زبان‌شناسی نقش‌گرای نظام‌مند هلیدی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 135-153]
 • رهبر، بهزاد ارزیابی بازنمودهای واژه‌های استعاری طبیعت در زبان ترکی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 201-227]
 • رهبر، بهزاد تحلیل زبان‌شناختی کاربرد استعاری اسامی گل‌ها در زبان ترکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رهبر، بهزاد منزلت اجتماعی و ادب: عذرخواهی برپایه‌ نظریه‌ «وجهه» [(مقالات آماده انتشار)]
 • روحانی، سارا مطالعه باید‌ها و نباید‌های آئین بودا در سرودی به زبان ختنی [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 79-101]
 • روحانی، سارا خویشتن‌داری بنابر آموزه بودا در متنی به زبان ختنی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 61-80]
 • روشن، بلقیس مبنای طرح‌واره‌ای استعاره‌های موجود در ضرب‌المثل‌های شرق گیلان [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 75-94]
 • روشن، بلقیس بررسی هویت‌های چندگانه در نام‌گذاری رسمی و غیررسمی شهر رشت [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 115-134]
 • روشن، بلقیس انگارۀ استعاری زمان در زبان فارسی: مطالعه‌ای پیکره‌بنیاد [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 207-233]

ز

 • زارعی تجره، عباس بررسی برخی شباهت‌های فرازبانی از دیدگاه ابن خلدون و چامسکی [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 161-183]
 • زازع، حسین مقایسة اثر تنیدگی‌زایی محاسبة ذهنی و تعارض زبان‌شناختی واج ـ فونتیک بر تغییرات کورتیزول بزاقی در دختران دانش‌آموز دبیرستانی [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 27-45]
 • زاهدی، فرح بررسی سیر تحول خط پهلوی اشکانی بر سکه‌های درهم سیمین ضرابخانه‌یاکباتان (51-228م.) [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 17-44]
 • زاهدی، کیوان زن در ضرب‌المثل‌ها و اصطلاحات فارسی: بررسی پیکره ـ بنیاد عامل انسجام از دیدگاه تحلیل گفتمان [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 35-53]
 • زاهدی اصل، سارا کاربردراهبردهای کنش‌گفتار درخواست توسط دوزبانه‌های ترکی-فارسی براساس دو متغیر جنسیت و سن [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 227-260]
 • زربان، نجمه موصولی‏ سازی در گزیده‏ای از زبانهای ایرانی: رویکردی رده‏شناختی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 67-101]
 • زرشناس، زهره کتیبه‌ای سُغدی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 23-36]
 • زرشناس، زهره وام‌واژة خدیو در شاهنامة فردوسی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 61-67]
 • زرشناس، زهره پژوهشی پیرامون ریشه‌شناسی واژة سغدی ršt’wc’r [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 47-52]
 • زرشناس، زهره جلوه‌‌های بلاغت در دو سرود منسوب به مانی [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 31-43]
 • زرشناس، زهره بازجستن ضراب‌خانه‌های ساسانیان در فارس [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 25-36]
 • زرشناس، زهره پیشینۀ نمایش در ایران باستان [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 51-77]
 • زرشناس، زهره «تفسیر دادیشوع قطری از موعظه پانزدهم پدر اشعیا» [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 105-130]
 • زرشناس، زهره ایزد رشن و جایگاه او در دین زرتشتی [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 107-124]
 • زرشناس، زهره تاثیر اوضاع اجتماعی دوران ساسانی بر شکل گیری اندرزهای دینی [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 55-77]
 • زرشناس، زهره ساختار افعال‌ سببی ‌تالشی از چشم انداز زبانشناسی تاریخی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 1-14]
 • زرشناس، زهره بررسی آرایش سازه‌های متن سغدی داستان دو مار [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 67-91]
 • زرشناس، زهره رده‌شناسی آرایش سازه‏های متن سغدی بودایی «وسنتره جاتکه»؛ بر اساس مؤلفه‏های فعلی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 217-238]
 • زرشناس، زهره نامه نگاری بلخی : بررسی موردی نامه های cl و cm [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 127-150]
 • زرشناس، زهره مراتب آفرینش در گاهان [(مقالات آماده انتشار)]
 • زرشناس، زهره بررسی ساختاری و محتوایی موعظه ای دربارۀ رهبانیّت مسیحی [(مقالات آماده انتشار)]
 • زرشناس، زهره بذر نور در دست برزگر آگاه، بررسی دو تمثیل پارتی مانوی درباره کشاورزی [(مقالات آماده انتشار)]
 • زرشناس، زهره جستاری بر مفهوم هولوگرافیکی گنبد در متن فارسی میانه گزیده‌های زادِسپَرَم [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 353-381]
 • زرگر بالای جمع، شیما بازنمود متغیرهای اجتماعی در تصاویر کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی "Prospects" درآموزش‌وپرورش [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 93-114]
 • زندی، بهمن بررسی هویت‌های چندگانه در نام‌گذاری رسمی و غیررسمی شهر رشت [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 115-134]

س

 • سالاس رفیعی، بئاتریس کریستینا بررسی مقابله‌ای اصطلاحاتِ حاویِ باورها و نشانه‌های مذهبی در زبان‌های اسپانیایی و فارسی، با رویکرد زبان‌شناسیِ‌ انسان‌‌شناخت [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 1-30]
 • سبهانی، ثریا کارکرد نشانه شناختی عناصر و جانداران طبیعت در شعر سپهری با تکیه بر رویکرد سوسور و پیرس [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 297-324]
 • سرشار، نازیلا بررسی گفتمان کودکان دارای اتیسم براساس فرانقش تجربی در چارچوب زبان‌شناسی نقش‌گرای نظام‌مند هلیدی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 135-153]
 • سعیدی، همایون گروه‌های حرف اضافه‌ای در زبان فارسی:یک بررسی نقشگرا [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 113-135]
 • سلطانی، علی اصغر تحلیل تطبیقی دو سبک واقع‌گرا و فراواقع‌گرا در ‌داستان‌های معاصر فارسی بر پایه نظریه شناختی جهان‌های متن [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلیمی، اسمعیل علی حذف هم‌خوان پایانی در گفتار فارسی‏زبانان در مناطق تهران و شهرری: رویکردی اجتماعی‌ ـ زبانی براساس نظریه بازیل برنشتاین [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 115-135]
 • سمیعی زاده، معصومه بررسی ساختاری و محتوایی موعظه ای دربارۀ رهبانیّت مسیحی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیدابراهیمی نژاد، فاطمه تحلیل مقایسه‌ای شعری از مثنوی مولوی با ترجمه‌ی انگلیسی آن بر اساس نظریه‌ی انسجام هلیدی و حسن [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 31-67]
 • سیدزاده اقدم، مهدیه بررسی ویژگی‌های خانواده‌های زبانی و تأثیر آن بر روی انواع خطاهای تولیدی در افراد دارای شکاف کام پس از عمل جراحی [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 53-70]
 • سیفی، سیف اله کاربرد صافی فرهنگی در ترجمه ی لعن و نفرین: موردپژوهی ترجمه ی انگلیسی بچه های قالیبافخانه اثر هوشنگ. مرادی کرمانی. [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 281-309]

ش

 • شاهرخی، نیلوفر «تفسیر دادیشوع قطری از موعظه پانزدهم پدر اشعیا» [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 105-130]
 • شایسته دوست، امین وضعیت زن ساسانی بر پایۀ قوانین ازدواج و طلاق [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 29-65]
 • شجاع رضوی، سعیده بررسی ساختار عبارات استعاری بد‌‌ن‌مند کودک فارسی زبان(3 تا 5 ساله) بر مبنای نقش عوامل جامعه شناختی زبان [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 155-173]
 • شرفی، ساسان استعاره‌های جنگ بر بستر فرهنگ (مطالعۀ موردی کتاب «وقتی مهتاب گم شد») [(مقالات آماده انتشار)]
 • شرقی، احسان جستاری بر مفهوم هولوگرافیکی گنبد در متن فارسی میانه گزیده‌های زادِسپَرَم [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 353-381]
 • شریفی، ساغر فرهنگ‌‌های عمومی یک‌زبانة فارسی از منظر برآورده کردنِ نیاز کاربران [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 95-114]
 • شریفی، شهلا بررسی بیان کودکان پیش‌دبستانی از درک طنز تصویری براساس نظریه عدم‌تجانس [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 15-38]
 • شعبانیان، فاطمه مبنای طرح‌واره‌ای استعاره‌های موجود در ضرب‌المثل‌های شرق گیلان [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 75-94]
 • شعیری، حمیدرضا بعد تعاملی کلام در روایت«جوان مشت زن» سعدی: تحلیل نشانه – معنایی یک گفتمان روایی [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 29-48]
 • شفائی، ایفا توصیفی رده‌شناختی از تصریف فعل در زبان لارستانی بر مبنای فرضیۀ پیوندی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 147-173]
 • شفائی، ایفا تحلیل نحوی انطباق کنائی گسسته و مفعول نمائی افتراقی در وفسی و تاتی شال [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 227-256]
 • شکرآمیز، منصوره استعاره‌های جنگ بر بستر فرهنگ (مطالعۀ موردی کتاب «وقتی مهتاب گم شد») [(مقالات آماده انتشار)]
 • شکری فومشی، محمد چند به اصطلاح دست‌نامة آموزشی از مجموعه دست‌نویس‌های مانویِ تورفان در برلین [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 45-57]
 • شکری فومشی، محمد شاهزادة تاریکی در پنج مغاک تباهی تشخیص ‌هویت یک قطعه ‌دست‌نویسِ پارتی از مجموعه ‌دست‌نویس‌های مانوی تورفان [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 207-230]
 • شکری فومشی، محمد انگاره‌ها و کلیدواژه‌های فرشتگانی: رویکردی متن‌شناختی به معنا و کاررفت چند واژۀ دانشورانه در فرشته‌شناسی مانوی [دوره 14، شماره 1، 1402]
 • شمسی، فاطمه پیشینۀ نمایش در ایران باستان [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 51-77]
 • شیخ سنگ تجن، شهین بررسی طرح‌واره‎های تصوری در ضرب‎المثلهای گویش تالشی در چارچوب معنی‎شناسی شناختی [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 103-113]
 • شیخی، تهمینه بررسی کاربرد دشواژه‌ها در گفتار گویشوران زبان ترکمنی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 11-24]
 • شیرج، مهدیه تحلیل ارتباط تراکم همجواری با بسامد لکنت در کودکان ۸-۴ ساله فارسی زبان [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیروان، ژینوس بررسی استعاره مفهومی حوزه‌ی ترس در سه اثر داستانی به زبان‌های فارسی، انگلیسی و عربی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیروان، ژینوس نقش گفتمان شناختی برای مجاب سازی در متون اقتصادی: رویکرد نشانه - معناشناختی [(مقالات آماده انتشار)]

ص

 • صابونچی، علی بررسی آرایش سازه‌های متن سغدی داستان دو مار [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 67-91]
 • صاحبی، سیامک بعد تعاملی کلام در روایت«جوان مشت زن» سعدی: تحلیل نشانه – معنایی یک گفتمان روایی [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 29-48]
 • صادقی، شهره فرایند رشد درک استعاره در کودکان 6-8 سالۀ فارسی‌زبان [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 137-160]
 • صادقی، منصوره سادات نقش اضطراب در بکارگیری راهبردهای یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم با توجه به نقش واسطه‌ای هوش شناختی [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 131-149]
 • صافی پیرلوجه، حسین تبیین مـرزشکنی در داستان‌های نوین فارسی [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 59-83]
 • صافی پیرلوجه، حسین سبک‌شناسی حکایت‌های تفسیر سورة یوسف اثر احمدبن محمدبن زید طوسی در چارچوب فرانقش متنی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 43-63]
 • صافی پیرلوحه، حسین ریختارشناسی داستان و فراقواعد آن [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 93-109]
 • صالح، گلریز قاعده‌کاهی در نثر گلشیری [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 43-56]
 • صالحی کوپائی، هنگامه دیرش ذاتی واکه‌های گونۀ معیار فارسی معاصر [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 95-122]
 • صالحی کوپائی، هنگامه بررسی زیروبمی ذاتی در واکه‌های خیشومی و دهانی گونه خودبخودی فارسی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 23-50]
 • صحراگرد، رحمان شیوه پایان‌‌یافتن مکالمه در گفتمان درمانی درمانگر - درمانجوی دارای اختلال اضطراب فراگیر [دوره 14، شماره 1، 1402]
 • صفارمقدم، احمد گونه‌های گفتاری و نوشتاری در زبان‌های انگلیسی و فارسی [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 45-68]
 • صفارمقدم، احمد تفاوت‌های گفتار و نوشتار در آموزش مهارت گفتاری زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 115-140]
 • صفارمقدم، احمد آزوفا سینمایی: کاربرد فیلم سینمایی در آموزش زبان و فرهنگ ایران به غیرفارسی‌زبانان [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 79-102]
 • صفاری‌مقدم، احمد آزوفا: رویکردی جدید در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 51-70]
 • صلاحی، عسگر استعاره مفهومی مزه‌ها در اشعار کودکانه [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 111-131]
 • صناعتی، مرضیه تحلیل مقایسه‌ای شعری از مثنوی مولوی با ترجمه‌ی انگلیسی آن بر اساس نظریه‌ی انسجام هلیدی و حسن [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 31-67]
 • صیادی‌نژاد، روح‌الله بررسی برخی شباهت‌های فرازبانی از دیدگاه ابن خلدون و چامسکی [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 161-183]

ط

 • طالبی انوری، علی تبیینی شناختی بر استعاره‌‌های شباهت‌‌بنیاد در یازده جزء‌ پایانی قرآن مجید [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 49-75]
 • طالبی دستنایی، مهناز رویکرد زیست‌محیطی در پژوهش‌های زبان [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 231-243]
 • طالبی دستنایی، مهناز استعاره‌های خشم در زبان نابینایان مطلق مادرزاد در مقایسه با همتایان بینا بر مبنای انگارۀ فورسیول (2005) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 65-78]
 • طامه، مجید بازخوانی و تصحیح واژه‌هایی از تحریر سنسکریت جیوَکه‌پوستَکه [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 175-201]
 • طاهری، اسفند‌یار تحول - hu̯ ایرانی باستان در گویش‌های ایرانی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 71-86]
 • طاووسی، محمود گناهان و تاوان آنها براساس نسک‌های حقوقی هوسپارم و سگادم کتاب هشتم دینکرد [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 229-253]
 • طباطبایی، صالح تصویرگونگی آوایی بررسی رابطۀ میان آوا و معنا [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 175-199]

ظ

 • ظفری، ایرج ارزیابی بازنمودهای واژه‌های استعاری طبیعت در زبان ترکی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 201-227]
 • ظفری، ایرج تحلیل زبان‌شناختی کاربرد استعاری اسامی گل‌ها در زبان ترکی [(مقالات آماده انتشار)]

ع

 • عاصفی، نیما ساختار افعال‌ سببی ‌تالشی از چشم انداز زبانشناسی تاریخی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 1-14]
 • عاصی، سید‌مصطفی سبک‌شناسی وبلاگ‌نویسی به زبان فارسی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 87-98]
 • عاصی، سید مصطفی استعاره‌های مفهومی در زبان فارسی؛ تحلیلی شناختی و پیکره‌مدار [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 39-61]
 • عاصی، مصطفی تحلیل سبک‌شناختی شعر اخوان (آن‌گاه پس از تندر)؛ رویکردی نقش‌گرا [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 69-98]
 • عاصی، مصطفی زایایی فرایند ترکیب در زبان فارسی [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 1-14]
 • عاصی، مصطفی فرهنگ‌‌های عمومی یک‌زبانة فارسی از منظر برآورده کردنِ نیاز کاربران [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 95-114]
 • عاصی، مصطفی بعد تعاملی کلام در روایت«جوان مشت زن» سعدی: تحلیل نشانه – معنایی یک گفتمان روایی [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 29-48]
 • عاصی، مصطفی بررسی معنایی پسوندهای «دارندگی» در فارسی: رویکرد ساختواژة شناختی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 203-224]
 • عاصی، مصطفی توصیفی رده‌شناختی از تصریف فعل در زبان لارستانی بر مبنای فرضیۀ پیوندی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 147-173]
 • عاصی، مصطفی مقایسه سبک شناسی شناختی دو رمان جزیره سرگردانی و رود راوی با استفاده از نظریه استعاره مفهومی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عاصی، مصطفی کاربرد رویکرد شناختی فیلمور در تعیین قالب‌های معنایی افعال در زبان فارسی: مطالعه موردی فعل «شدن» [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 191-226]
 • عامری، حیات تصویرگونگی آوایی بررسی رابطۀ میان آوا و معنا [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 175-199]
 • عامری، حیات بررسی ابزارهای خلاقیت استعاری در شعر معاصر از منظر معنی‌شناسی شناختی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 1-27]
 • عامری، حیات تقابل استعاری کتاب و فضای مجازی در کارتون‌های شهروندی: رویکرد زبان‌شناسی شناختی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عامریان، فاطمه بررسی زبانی ـ اجتماعی تغییر زبان در مازندرانی، مینو شهیدی، اُپسالا، 2008، 319 صفحه [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 117-123]
 • عبدالکریمی، سپیده تبیینی شناختی بر استعاره‌‌های شباهت‌‌بنیاد در یازده جزء‌ پایانی قرآن مجید [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 49-75]
 • عبدی ویشکائی، مهدی مقایسه سبک شناسی شناختی دو رمان جزیره سرگردانی و رود راوی با استفاده از نظریه استعاره مفهومی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عرفانی بیضائی، محمد جواد بررسی چگونگی دریافت معنای گوینده دراستعاره، بر اساس نظریه ربط در شعر قیصر امین پور [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 335-360]
 • عزیزیان، یونس کوتاه‌شدگی واکه‌ای در زبان فارسی [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 77-105]
 • عزیزیان، یونس بررسی پیوند آواشناسی و معناشناسی در موسیقی آوازی بر مبنای مقایسه‌ی آوازهای دشتی و ماهور ردیف آوازی عبدالله دوامی: رویکردی زبان‌شناختی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 103-126]
 • عشایری، حسن نقش اطلاعات هیجانی در درک کلامی سالمندان فارسی زبان [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 243-259]
 • عشایری، حسن تاثیر نوای گفتار هیجانی در بازیابی حافظه بیماران مبتلا به دمانس از نوع آلزهایمری [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 99-121]
 • عظیمی، آیدا چندمعنایی افعال حوزه شنیدن در زبان فارسی: بررسی درزمانی، پیکره‌ای و شناختی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 133-157]
 • علی‌نژاد، بتول ماهیت واکۀ درج‌شده در وام‌واژه‌های انگلیسی در زبان فارسی بر مبنای نظریۀ بهینگی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 69-97]
 • علی‌پور، احمد مقایسة اثر تنیدگی‌زایی محاسبة ذهنی و تعارض زبان‌شناختی واج ـ فونتیک بر تغییرات کورتیزول بزاقی در دختران دانش‌آموز دبیرستانی [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 27-45]
 • علیپور، پوران (صدیقه) بوطیقای اثر ادبی در رخداد پیشامتن، متن، و پسامتن [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 185-206]
 • علیپورگسکری، بهناز شعرنوجوان از منظر تحلیل گفتمان انتقادی ( با تکیه بر اشعار بیوک ملکی بر اساس نظریة نورمن فرکلاف) [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 257-281]
 • علیزاده، علی مقایسه قالب گفتمانی تبلیغات در اینترنت و مجلات فارسی زبان [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 39-56]
 • علیزاده، علی بررسی بیان کودکان پیش‌دبستانی از درک طنز تصویری براساس نظریه عدم‌تجانس [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 15-38]
 • علی نژاد، مریم رویکرد معناشناسی شناختی به حرف اضافه «به» با تأکید بر شاهنامه فردوسی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 81-97]
 • علی نوری، سعیده تحلیل تطبیقی دو سبک واقع‌گرا و فراواقع‌گرا در ‌داستان‌های معاصر فارسی بر پایه نظریه شناختی جهان‌های متن [(مقالات آماده انتشار)]
 • عمادالدین صدری، امیر وام‌واژه‌های بلخی در پارسی نو [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 1-9]
 • عمادی مجد، سید مهدی بررسی تهاجم کلامی در گفتمان مجلس ایران از چشم‌انداز بی‌ادبی زبانی کالپپر و چارچوب گونه‌شناختی رتوریک ارسطو [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 63-97]
 • عنایتی زاده، ایرج شایست ناشایست روزهای ماه بر اساس متن مادیان سی روزه [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 263-285]

غ

 • غریب، نجمه نامه نگاری بلخی : بررسی موردی نامه های cl و cm [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 127-150]
 • غلامشاهی، احلام استعاره‌های جنگ بر بستر فرهنگ (مطالعۀ موردی کتاب «وقتی مهتاب گم شد») [(مقالات آماده انتشار)]
 • غلامی، ولی کارکرد‌ گفتمانی-استعاری زبان رسانه: رویکرد شناختی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 103-146]
 • غیاثیان، مریم سادات بررسی نقش‌‍‌نماهای کلامی فارسی در مکالمات دوزبانه‌‍‌های ارمنی ـ فارسی [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 125-147]

ف

 • فاروقی هندوالان، جلیل‌الله مقایسه قالب گفتمانی تبلیغات در اینترنت و مجلات فارسی زبان [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 39-56]
 • فتحی، زهرا بررسی ارتباط معنایی واژگانی در غزل‌های حافظ [(مقالات آماده انتشار)]
 • فراهانی، میترا تحلیل مفهوم «زندگی« از نگاه اجتماعی-شناختی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 235-260]
 • فلاحی، محمد هادی بررسی طرح واره‌های تصوری موجود در ضرب المثل های گویش ترکی قشقایی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 159-185]
 • فولادپور، سیما بذر نور در دست برزگر آگاه، بررسی دو تمثیل پارتی مانوی درباره کشاورزی [(مقالات آماده انتشار)]

ق

 • قائم مقامی، سید احمد رضا نمونه‌ای از شیوه‌های ترجمة متون اوستایی به زبان‌های پهلوی، سنسکریت و فارسی(خورشیدنیایش) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 123-143]
 • قادری، مهدی ساخت موضوعی کلمات مشتق در زبان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 57-74]
 • قادری نژاد، بهاره تقابل استعاری کتاب و فضای مجازی در کارتون‌های شهروندی: رویکرد زبان‌شناسی شناختی [(مقالات آماده انتشار)]
 • قاسم زاده، بهجت تحلیل کارکردهای حرف «واو» در تاریخ بیهقی و مقایسۀ آن با زبان‌های ایرانی و زبان عربی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 225-241]
 • قاسمی، حسین هژمونی صرفی- نحوی زبان فارسی بر زبان مازندرانی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 63-90]
 • قریشی، زهراسادات بررسی ساختار فعل مرکب در گفتار کودکان سالم 5 تا 7 سال فارسی‌زبان [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 1-27]
 • قطره، فریبا رویکرد زیست‌محیطی در پژوهش‌های زبان [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 231-243]
 • قلی‌پور حسن کیاده، لیلا بررسی شفافیت در نشانه‌های تصریفی فارسی و انگلیسی بر‌اساس نظریه صرف طبیعی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 123-153]
 • قلی‌فامیان، علی رضا بررسی دو دهه همایش در زبان‌شناسی ایران؛ یک مطالعۀ علم‌سنجی [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 103-123]
 • قلی فامیان، علیرضا کاربرد رویکرد شناختی فیلمور در تعیین قالب‌های معنایی افعال در زبان فارسی: مطالعه موردی فعل «شدن» [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 191-226]
 • قمشه‌ای، غلامرضا محیی‌الدین تصویرگونگی ساخت‌های سببی در زبان فارسی: اصل فاصله [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 85-110]
 • قناعت، مهدیه نقش اضطراب در بکارگیری راهبردهای یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم با توجه به نقش واسطه‌ای هوش شناختی [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 131-149]
 • قوچانی، بیتا بررسی معنایی پسوندهای «دارندگی» در فارسی: رویکرد ساختواژة شناختی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 203-224]
 • قیومی، مسعود تحلیل پیکره بنیان متون فارسی میانه بر مبنای پایگاه داده پارسیگ [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 255-280]
 • قیومی، مسعود کاربرد رویکرد شناختی فیلمور در تعیین قالب‌های معنایی افعال در زبان فارسی: مطالعه موردی فعل «شدن» [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 191-226]

ک

 • کاظمی، فروغ ساخت آغازگری ـ پایان‌بخشی در بندهای مرکب متون علمی فارسی بر پایۀ دستور نظام‌مند [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 149-170]
 • کاظمی، فروغ بررسی شفافیت در نشانه‌های تصریفی فارسی و انگلیسی بر‌اساس نظریه صرف طبیعی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 123-153]
 • کاظمی، فروغ بررسی کانون و مبتدا در جمله‌های سادۀ زبان فارسی بر مبنای رویکرد دستور واژی-‌نقشی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کامبین، مینا مراتب آفرینش در گاهان [(مقالات آماده انتشار)]
 • کامیابی گل، عطیه بررسی بیان کودکان پیش‌دبستانی از درک طنز تصویری براساس نظریه عدم‌تجانس [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 15-38]
 • کامیابی گل، عطیه کاربرد صافی فرهنگی در ترجمه ی لعن و نفرین: موردپژوهی ترجمه ی انگلیسی بچه های قالیبافخانه اثر هوشنگ. مرادی کرمانی. [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 281-309]
 • کاوه، مجتبی زبان فرمولواره‌ای و نقش آن در آموزش زبان فارسی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 99-122]
 • کرامتی یزدی، سریرا بررسی بیان کودکان پیش‌دبستانی از درک طنز تصویری براساس نظریه عدم‌تجانس [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 15-38]
 • کربلائی صادق، مهناز بررسی تغییرات واژگانی در جامعة زبانی شهر گرگان بر اساس متغیرهای اجتماعی سن، جنسیت، و تحصیلات [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 1-14]
 • کربلائی صادق، مهناز تقابل استعاری کتاب و فضای مجازی در کارتون‌های شهروندی: رویکرد زبان‌شناسی شناختی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کربلائی صادق، مهناز بررسی گذرائی درگفتار کودک فارسی زبان در چهارچوب زبان شناسی شناختی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه بررسی ویژگی‌های خانواده‌های زبانی و تأثیر آن بر روی انواع خطاهای تولیدی در افراد دارای شکاف کام پس از عمل جراحی [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 53-70]
 • کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه کوتاه‌شدگی واکه‌ای در زبان فارسی [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 77-105]
 • کرمی، عطیه کارکرد‌ گفتمانی-استعاری زبان رسانه: رویکرد شناختی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 103-146]
 • کریمی، فائقه بررسی گذرائی درگفتار کودک فارسی زبان در چهارچوب زبان شناسی شناختی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کریمی، فرزاد زبان‌شناسی شعر گفتار [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 57-81]
 • کلهر، رحیم گناهان و تاوان آنها براساس نسک‌های حقوقی هوسپارم و سگادم کتاب هشتم دینکرد [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 229-253]
 • کهریزی، خلیل ماهیّت اختیاری نشانه و مسألۀ هویّت ملّی در آموزش زبان‌های بیگانه به کودکان [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 187-200]
 • کوچکی مهابادی، نرجس بررسی چگونگی دریافت معنای گوینده دراستعاره، بر اساس نظریه ربط در شعر قیصر امین پور [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 335-360]
 • کیوانی، علیرضا نقش برنامه‌ریزی عصبی – کلامی در بهبود انگیزه و خودمختاری در فارسی آموزان غیر ایرانی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 283-305]

گ

 • گشتاسب، فرزانه ستوش در متون فارسی میانه و آیین‌های زرتشتی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 99-105]
 • گشتاسب، فرزانه گاهِ رَپیتوین، زمان آرمانی در دین مزدیسنی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 25-37]
 • گشتاسب، فرزانه اخلاق و آداب سخن‌دانی در اندرزنامه‌های فارسی میانه [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 69-84]
 • گشتاسب، فرزانه دست‌نوشته‌ای نو از اندرز اوشنر دانا (دست‌نوشتة TD26) [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 141-163]
 • گشتاسب، فرزانه واحدهای سنجش طول در اوستا [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 103-118]
 • گشتاسب، فرزانه صفات پادشاهان ایران و انیران در آیینۀ علم فراست [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 79-93]
 • گشتاسب، فرزانه معرفی دستگاه عددنویسی پهلوی و رهیافتی موثر به حساب اعداد پهلوی [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 27-53]
 • گشتاسب، فرزانه پیشنهادی دربارۀ خوانش فعل ناشناختۀ غئضتدر درخت آسوریگ [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 39-47]
 • گشتاسب، فرزانه تحلیل پیکره بنیان متون فارسی میانه بر مبنای پایگاه داده پارسیگ [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 255-280]
 • گشتاسب، فرزانه مراتب آفرینش در گاهان [(مقالات آماده انتشار)]
 • گشتاسبی اردکانی، پورچیستا بررسی نام کتاب شِکَند گُمانیک ویچار و دلیل نامگذاری کتاب با این نام [دوره 14، شماره 1، 1402]
 • گل پور، لیلا ساخت آغازگری_پایان‌بخشی در بندهای خبری نوشتار فارسی‌آموزان غیرایرانی سطح تکمیلی: تحلیلی بر پایه‌‌ی دستور نظام‌مند- نقشگرا [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 43-62]
 • گلفام، ارسلان بررسی ساختاری و معنایی جمله‌های داری دو عنصر منفی در زبان فارسی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 1-30]
 • گلفام، ارسلان بررسی ساختار فعل مرکب در گفتار کودکان سالم 5 تا 7 سال فارسی‌زبان [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 1-27]
 • گلفام، ارسلان انگارۀ استعاری زمان در زبان فارسی: مطالعه‌ای پیکره‌بنیاد [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 207-233]
 • گلفام، ارسلان بررسی گذرائی درگفتار کودک فارسی زبان در چهارچوب زبان شناسی شناختی [(مقالات آماده انتشار)]
 • گندمکار، راحله نقش اصول گرایس در تعبیر فیلم فروشنده [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 155-184]

م

 • مؤید حکمت، ناهید تحلیلی بر ساختار زبانی غالب در گزیده‌ای از مثل‌ها و تعبیرهای کنایی فارسی [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 71-84]
 • مایار، عنایت الرحمن نظام‌های مطابقه و حالت و نقش آنها در تعیین ردۀ زبان پشتو (گونۀ معیار- افغانستان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مجیدی، ستاره بررسی کانون و مبتدا در جمله‌های سادۀ زبان فارسی بر مبنای رویکرد دستور واژی-‌نقشی [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدپور، فرشته شیوه پایان‌‌یافتن مکالمه در گفتمان درمانی درمانگر - درمانجوی دارای اختلال اضطراب فراگیر [دوره 14، شماره 1، 1402]
 • محمدنژاد عالی زمینی، یوسف تحلیل کارکردهای حرف «واو» در تاریخ بیهقی و مقایسۀ آن با زبان‌های ایرانی و زبان عربی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 225-241]
 • محمدی، میثم پیشنهادی دربارۀ خوانش فعل ناشناختۀ غئضتدر درخت آسوریگ [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 39-47]
 • محمدی، همت گورنوشته‌ای دیگر از کازرون کتیبه بُخُنگ (کازرون ۱۵) [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 59-68]
 • محمدیان، امیر بررسی چگونگی مفهوم‌سازی، درک و انتقال معنی توسط فضاسازهای ذهنی در ادبیات کودکان در زبان کردی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 101-134]
 • محمدیان، سحر بررسی کانون و مبتدا در جمله‌های سادۀ زبان فارسی بر مبنای رویکرد دستور واژی-‌نقشی [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدی اوندی، ابراهیم سومری نوشتارها در کتیبه‌های اکدی و اَرامی نوشتارها در متون فارسی میانه [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 203-226]
 • محمدی اوندی، سارا سومری نوشتارها در کتیبه‌های اکدی و اَرامی نوشتارها در متون فارسی میانه [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 203-226]
 • محمدی راد، مسعود بررسی سلسله‌مراتب نشانداری در صرف اسم و ضمیر زبان‌های ایرانی نو شمال غربی [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 79-112]
 • محمودزهی، موسی نمونه‌ای از فرایند پیشین‌شدگیِ واکه‌ای در مطالعاتِ تاریخیِ زبان بلوچی (تبدیلِ تاریخیِ ū به ī) [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 171-185]
 • محمودزهی، موسی اهمیت ترجمه در مستنداتِ زبان‌های ایرانی باستان [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 123-141]
 • محمودیان، زهرا شایست ناشایست روزهای ماه بر اساس متن مادیان سی روزه [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 263-285]
 • محمودی برمسی، نسرین بررسی استعاره مفهومی حوزه‌ی ترس در سه اثر داستانی به زبان‌های فارسی، انگلیسی و عربی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مخبر، ثانیه ساختار تکیه و آهنگ زبان شمس تبریزی در مقالات [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 119-130]
 • مختاریان، بهار ساختار تغذیه در اسطورة مشی و مشیانه براساس متون زبان‌های باستانی ایران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 107-120]
 • مداینی اول، علی بررسی تغییرات معنایی واژه در زبان‌های فارسی و روسی [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 197-212]
 • مدرس خیابانی، شهرام بازنمود متغیرهای اجتماعی در تصاویر کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی "Prospects" درآموزش‌وپرورش [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 93-114]
 • مدرس خیابانی، شهرام بررسی ساختار فعل مرکب در گفتار کودکان سالم 5 تا 7 سال فارسی‌زبان [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 1-27]
 • مدرسی، بهرام بررسی کانون و مبتدا در جمله‌های سادۀ زبان فارسی بر مبنای رویکرد دستور واژی-‌نقشی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدرسی، فاطمه ساختار تکیه و آهنگ زبان شمس تبریزی در مقالات [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 119-130]
 • مدرسی، فاطمه محمد طرزی افشار و ویژگی‌های زبانی او [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 125-151]
 • مدرسی، فاطمه بررسی واژه‏های شناور در رساله «ارشاد المریدین» کمال‏الدین حسین خوارزمی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 17-39]
 • مدرسی، یحیی نشان‌گرهای زبانی‌ ساخت‌های کذب در فارسی: یک پژوهش زبانی ـ اجتماعی [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 131-146]
 • مدرسی، یحیی نگاهی تطبیقی به فرایندهای شش‌گانة هلیدی در متون تألیفی و ترجمه‌ای پزشکی [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 99-118]
 • مدرسی، یحیی دیرش ذاتی واکه‌های گونۀ معیار فارسی معاصر [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 95-122]
 • مدرسی، یحیی تحلیل گفتمان پیکره‌-‌بنیاد ترانه های فارسی [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 1-25]
 • مدرسی، یحیی تأثیر جنسیت بر بازنمود زبانی نگرش جامعه‌ی فارسی زبان به خارجی‌ها [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 107-129]
 • مدرسی، یحیی تاثیرپذیری واژگانی زبان مندایی از زبان‌های رایج در خوزستان [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 1-15]
 • مدرسی، یحیی تحلیل مفهوم «زندگی« از نگاه اجتماعی-شناختی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 235-260]
 • مدرسی، یحیی کاربردراهبردهای کنش‌گفتار درخواست توسط دوزبانه‌های ترکی-فارسی براساس دو متغیر جنسیت و سن [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 227-260]
 • مدرّسی، فاطمه کارکرد ساخت‌های‌‌ همپایه در قابوس‌نامه و تأثیر آن بر متون نثر فنی در آفرینش اطناب [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 1-22]
 • مدرسی تهرانی، یحیی تحلیل ارتباط تراکم همجواری با بسامد لکنت در کودکان ۸-۴ ساله فارسی زبان [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدرسی قوامی، گلناز قواعد اعلال در افعال اجوف از منظر زبان‌شناسی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 201-216]
 • مرادی، زهره قواعد اعلال در افعال اجوف از منظر زبان‌شناسی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 201-216]
 • مرتضایی، مه لقا نمونه‌ای از شیوه‌های ترجمة متون اوستایی به زبان‌های پهلوی، سنسکریت و فارسی(خورشیدنیایش) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 123-143]
 • مزداپور، کتایون بررسی چند اصطلاح فارسی میانه دربارة خانواده [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 11-22]
 • مزداپور، کتایون وندیداد ساده (دست‌نویس اوستایی کتاب‌خانة ملی ملک تهران*) [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 39-58]
 • مزداپور، کتایون چگونگی و ساختارهای بر تخت نشستن زنان فرمانروا در ایران باستان (550 پ.م.-651 م.) [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 1-24]
 • مسگر‌خویی، مریم سبک‌شناسی وبلاگ‌نویسی به زبان فارسی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 87-98]
 • مشک‌ریز، مهدی پژوهشی پیرامون ریشه‌شناسی واژة سغدی ršt’wc’r [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 47-52]
 • مطلوب کاری، اسماعیل بازشناسی دو مفهوم «مردم» و «بندگ» در اندرزنامه‌ها و متون فقهی- حقوقی فارسی میانة زردشتی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 135-159]
 • معین درباری، مریم کاربرد صافی فرهنگی در ترجمه ی لعن و نفرین: موردپژوهی ترجمه ی انگلیسی بچه های قالیبافخانه اثر هوشنگ. مرادی کرمانی. [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 281-309]
 • معینی سام، بهزاد سومری نوشتارها در کتیبه‌های اکدی و اَرامی نوشتارها در متون فارسی میانه [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 203-226]
 • مقیمی‌زاده، محمدمهدی استعاره‌های مفهومی در حوزۀ شرم با استناد به شواهدی از شعر کلاسیک فارسی [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 1-20]
 • منصوری، بهاره فراگیری استعاره‌های حرکتی زمان در کودکان فارسی زبان [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 137-162]
 • منصوری، یدالله دربارة واژة bayaspān در زبان پهلوی [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 111-116]
 • مهدوی، محمد جواد معرفی یک گروه نقشی جدید در نحو زبان فارسی؛ گروه نقشی نکره [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 17-46]
 • مهدی، نجمه تجلی ایزدان زردشتی بر سکه‌های کوشانی [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 163-190]
 • مهرآوران، محمود بررسی و تحلیل گروه‌های تأکیدی در زبان فارسی (برپایۀ پیکرۀ آنها) [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 261-359]
 • مهرابی، مریم نقش اصول گرایس در تعبیر فیلم فروشنده [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 155-184]
 • موسوی، سید حمزه افعال قیدگون [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 45-59]
 • موسوی خو، راضیه رده‌شناسی آرایش سازه‏های متن سغدی بودایی «وسنتره جاتکه»؛ بر اساس مؤلفه‏های فعلی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 217-238]
 • مومنی، فرشته رابطة زبان و تفکر در توهم‌ شنیداری کلامی و گفتار هذیانی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی از دیدگاه فلسفة تحلیلی [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 165-178]
 • میر‌فخرایی، مهشید ضمایر سکایی (ختنی) [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 99-111]
 • میر دهقان، مهین ناز تبیینی شناختی بر استعاره‌‌های شباهت‌‌بنیاد در یازده جزء‌ پایانی قرآن مجید [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 49-75]
 • میردهقان، مهین‌‌ناز حالت و حالت‌نمایی در وفسی [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 85-105]
 • میردهقان، مهین‌ناز توصیف واکه‌های ساده در گویش لکی نورآبادی در قیاس با زبان فارسی [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 147-166]
 • میردهقان، مهین‌ناز نقش اضطراب در بکارگیری راهبردهای یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم با توجه به نقش واسطه‌ای هوش شناختی [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 131-149]
 • میردهقان، مهین ناز مقایسۀ رده‌شناختی ساخت‌های موصولی تُرکی آذربایجانی، کُره‌ای، مجاری و فارسی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 1-23]
 • میرزایی، ازاده محمول صفتی در زبان فارسی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 111-125]
 • میرزایی، ازاده ساختار جملات شرطی در زبان فارسی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 239-259]
 • میرزایی، محسن ضمایر سکایی (ختنی) [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 99-111]
 • میرزایی، محسن بازنگری قطعۀ ac (M2 II) [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 49-73]
 • میرزایی حصاریان، محمد باقر ساخت آغازگری_پایان‌بخشی در بندهای خبری نوشتار فارسی‌آموزان غیرایرانی سطح تکمیلی: تحلیلی بر پایه‌‌ی دستور نظام‌مند- نقشگرا [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 43-62]
 • میر فخرایی، مهشید مطالعه باید‌ها و نباید‌های آئین بودا در سرودی به زبان ختنی [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 79-101]
 • میر فخرایی، مهشید خویشتن‌داری بنابر آموزه بودا در متنی به زبان ختنی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 61-80]
 • میرفخرایی، مهشید تاریخ دین زردشتی روش‌های بررسی [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 167-180]
 • میرفخرایی، مهشید شعر منظوم و نثر شاعرانه در زبان‌های هندواروپایی [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 145-165]
 • میرفخرایی، مهشید پایندانی (= ضمانت) و هم‌پایندانی (= ضمانت مشترک) در مادیان هزار دادستان [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 19-42]

ن

 • نادری، فرانک مالکیت انتقال‌پذیر در زبان فارسی: رویکرد فرازبان معنایی طبیعی [دوره 14، شماره 1، 1402]
 • نادریفر، عبدالرضا کارکرد ساخت‌های‌‌ همپایه در قابوس‌نامه و تأثیر آن بر متون نثر فنی در آفرینش اطناب [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 1-22]
 • ناصری کوهبنانی، فریبا نمود آخرین صورت ادبیات فارسی میانه‌ی ساسانی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 75-105]
 • نبی زاده اردبیلی، ندا استعاره مفهومی مزه‌ها در اشعار کودکانه [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 111-131]
 • نجاری، حسین جستاری بر مفهوم هولوگرافیکی گنبد در متن فارسی میانه گزیده‌های زادِسپَرَم [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 353-381]
 • نجفی، پریسا بازنمایی فرآیند ارجاع در قالب ساخت‌های بازنمایی گفتمان [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 1-28]
 • نجفی، پریسا تحلیل گفتمان نظریه کارشناسی در دادگاه [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 307-334]
 • نداف، ویدا نام‌ها‌‌ی خاص مشترک در کتیبه‌های سغدی سند علیای پاکستان و کتیبه‌های ایرانی میانة غربی (ساسانی ـ پهلوی اشکانی) [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 107-124]
 • نداف، ویدا نقش و جایگاه خِرد در متون باستانی ایران [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 187-197]
 • نزهت، بهمن بررسی واژه‏های شناور در رساله «ارشاد المریدین» کمال‏الدین حسین خوارزمی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 17-39]
 • نصرالله زاده، سیروس نمود آخرین صورت ادبیات فارسی میانه‌ی ساسانی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 75-105]
 • نصراله‌زاده، سیروس گورنوشته‌ای دیگر از کازرون کتیبه بُخُنگ (کازرون ۱۵) [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 59-68]
 • نصراله‌زاده، سیروس پهلویات کتیبه‌ای 2 : (1) کتیبة سنگ‌مزار حاجی‌آباد استخر (نقش رستم 1) و بازخوانی کتیبة تنگ جلو (سمیرم 1) [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 181-195]
 • نصراله‌زاده، سیروس گورنوشتة پهلوی ساسانی نویافتهة درجَدوَل‌ِترکیِ بالادهِۀِ کازرون (کازرون هفده) [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 191-196]
 • نصراله زاده، سیروس تجلی ایزدان زردشتی بر سکه‌های کوشانی [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 163-190]
 • نظری باوندپور، احسان تأثیر جنسیت بر بازنمود زبانی نگرش جامعه‌ی فارسی زبان به خارجی‌ها [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 107-129]
 • نظری فارسانی، محسن یک دیو ناشناخته در ادبیات پهلوی، و هماورد اهورایی آن [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 107-123]
 • نظری فارسانی، محسن رستم، سرباز مهر [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 1-19]
 • نعمت‌زاده، شهین فراگیری استعاره‌های حرکتی زمان در کودکان فارسی زبان [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 137-162]
 • نعیمی حشکوائی، فاطمه استعاره و نقد بوم‌گرا: مطالعه موردی دو داستان « گیله‌مرد» و « از خم چمبر» [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 89-103]
 • نعیمی حشکوانی، فاطمه تحلیل متون داستانی کودک با رویکردِ شعرشناسی‌شناختی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 1-25]
 • نعیمی حشکوایی، فاطمه نقش اطلاعات هیجانی در درک کلامی سالمندان فارسی زبان [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 243-259]
 • نعیمی حشکوایی، فاطمه تاثیر نوای گفتار هیجانی در بازیابی حافظه بیماران مبتلا به دمانس از نوع آلزهایمری [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 99-121]
 • نغزگوی کهن، مهرداد از اراده تا آینده : دستوری‌شدگی «زمان آینده» در فارسی [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 59-87]
 • نوبخت، محسن تحلیل سبک‌شناختی شعر اخوان (آن‌گاه پس از تندر)؛ رویکردی نقش‌گرا [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 69-98]
 • نوبخت، محسن چندصدایی و چندشخصیتی در رمان پسامدرن ایران با نگاهی به رمان اسفار کاتبان از ابوتراب خسروی [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 85-120]
 • نورایی، الیاس تحلیل زبانِ رمان سال‌های ابری از منظر جامعه‌شناسی زبان [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 287-309]
 • نوروزی، حامد ریشه‌شناسی چند لغت در ترجمه‌ای از عهد عتیق [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 121-153]
 • نوروزیان، مریم نقش اطلاعات هیجانی در درک کلامی سالمندان فارسی زبان [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 243-259]
 • نوروزیان، مریم تاثیر نوای گفتار هیجانی در بازیابی حافظه بیماران مبتلا به دمانس از نوع آلزهایمری [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 99-121]
 • نوری، زینب انگارۀ استعاری زمان در زبان فارسی: مطالعه‌ای پیکره‌بنیاد [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 207-233]
 • نوری، محمد توصیف واکه‌های ساده در گویش لکی نورآبادی در قیاس با زبان فارسی [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 147-166]
 • نیازی، شهرزاد تبیین نقش هنجار گریزی در شعر در شعر فرخی یزدی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 19-41]
 • نیلی پور، رضا بررسی ساختار فعل مرکب در گفتار کودکان سالم 5 تا 7 سال فارسی‌زبان [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 1-27]

و

 • واثق، الهه حذف هم‌خوان پایانی در گفتار فارسی‏زبانان در مناطق تهران و شهرری: رویکردی اجتماعی‌ ـ زبانی براساس نظریه بازیل برنشتاین [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 115-135]
 • واثق، معلاه حذف هم‌خوان پایانی در گفتار فارسی‏زبانان در مناطق تهران و شهرری: رویکردی اجتماعی‌ ـ زبانی براساس نظریه بازیل برنشتاین [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 115-135]
 • واحدی لنگرودی، محمد‌مهدی ساخت موضوعی کلمات مشتق در زبان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 57-74]
 • واسو جویباری، خدیجه بررسی کاربرد زبان‌های مازندرانی و فارسی در شهر جویبار [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 31-50]
 • وحدتی حسینیان، سحر بررسی جملات حاوی فعل kar- در زبان‏های فارسی باستان و اوستایی (با تاکید بر ظرفیت فعل به منظور تعیین افعال مرکب و انضمامی) [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 311-335]
 • وزوائی، فرزانه محمد طرزی افشار و ویژگی‌های زبانی او [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 125-151]
 • وزوایی، فرزانه ساختار تکیه و آهنگ زبان شمس تبریزی در مقالات [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 119-130]
 • وکیلی‌فرد، امیررضا نقش اضطراب در بکارگیری راهبردهای یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم با توجه به نقش واسطه‌ای هوش شناختی [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 131-149]
 • وکیلی فرد، امیررضا سبک‌های غالب یادگیری ادراکی زبان‌آموزان فارسی در کشورهای غیرفارسی‌زبان [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 83-105]
 • وکیلی فرد، امیررضا بررسی ارتباط میان نوع شخصیت فارسی‌آموزان عرب با سبک‌ها و راهبردهای یادگیری زبان [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 151-178]
 • ویسی، الخاص کارکرد نشانه شناختی عناصر و جانداران طبیعت در شعر سپهری با تکیه بر رویکرد سوسور و پیرس [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 297-324]

ه

 • هاشم زاده، نیلوفر مقایسه قالب گفتمانی تبلیغات در اینترنت و مجلات فارسی زبان [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 39-56]
 • هاشمی، نیره شعرنوجوان از منظر تحلیل گفتمان انتقادی ( با تکیه بر اشعار بیوک ملکی بر اساس نظریة نورمن فرکلاف) [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 257-281]
 • هدایت، کاوه نقش گفتمان شناختی برای مجاب سازی در متون اقتصادی: رویکرد نشانه - معناشناختی [(مقالات آماده انتشار)]
 • همت‌زاده، شهرام بررسی تغییرات معنایی واژه در زبان‌های فارسی و روسی [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 197-212]
 • همت‌زاده، شهرام قیدجمله در زبان روسی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 337-357]

ی

 • یاراحمدزهی، ناهید بررسی چگونگی مفهوم‌سازی، درک و انتقال معنی توسط فضاسازهای ذهنی در ادبیات کودکان در زبان کردی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 101-134]
 • یوسفی، سعیدرضا حالت و حالت‌نمایی در وفسی [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 85-105]
 • یوسفی‌راد، فاطمه مبنای طرح‌واره‌ای استعاره‌های موجود در ضرب‌المثل‌های شرق گیلان [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 75-94]
 • یوسفی زشک، روح الله بررسی اندیشه‌نگار مرکب M153+ M342در نگارش آغاز ایلامی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 181-202]