نمایه نویسندگان

آ

 • آتش برگ، فرشته پسوندهای اشتقاقی در شکند گمانیگ وزار [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 1-33]
 • آذری، روشنک جهان ممکن حقیقی در جملات شرطی زبان پهلوی: دستگاه فعلی گذشته [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 185-206]
 • آقابزرگیان معصومخانی، آرش بررسی ابزارهای خلاقیت استعاری در شعر معاصر از منظر معنی‌شناسی شناختی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 1-27]

ا

 • احمدی، بهزاد چو زدی ضربه‌ای ضربه‌ای نوش کن: تهدید متقابل وجهه در نمایشنامۀ «منجی در صبح نمناک» [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 35-62]
 • احمدی، مسلم هویت زبانی در شهنشاه‌نامه صبا نمونه‌ای از بازخوانی مفاهیم کهن ملیت و وطن‌گرایی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 29-47]
 • اروجی، محمد رضا نقش برنامه‌ریزی عصبی – کلامی در بهبود انگیزه و خودمختاری در فارسی آموزان غیر ایرانی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 283-305]
 • اسماعیلی، محمد مهدی خاستگاه واکه های پیشین گرد در برخی زبانهای ایرانی نو [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 49-73]
 • افراشی، آزیتا تحلیل مفهوم «زندگی« از نگاه اجتماعی-شناختی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 235-260]
 • الداغی، آنیتا شعرنوجوان از منظر تحلیل گفتمان انتقادی ( با تکیه بر اشعار بیوک ملکی بر اساس نظریة نورمن فرکلاف) [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 257-281]
 • الهامی خراسانی، سهند چارچوب‌های ارجاع سطح افقی در زبان فارسی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 75-100]
 • ایرجی، مریم بررسی ابزارهای خلاقیت استعاری در شعر معاصر از منظر معنی‌شناسی شناختی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 1-27]
 • ایزدپناه، سیروس نقش برنامه‌ریزی عصبی – کلامی در بهبود انگیزه و خودمختاری در فارسی آموزان غیر ایرانی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 283-305]

ب

 • بهجت، فاطمه ساختار موضوعی افعال حسّی شنوایی در زبان فارسی در چارچوب دستور ساختِ گلدبرگ [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 161-190]

ت

 • تباشیر، جلال بررسی چگونگی مفهوم‌سازی، درک و انتقال معنی توسط فضاسازهای ذهنی در ادبیات کودکان در زبان کردی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 101-134]

ج

 • جعفری، سکینه نقش برنامه‌ریزی عصبی – کلامی در بهبود انگیزه و خودمختاری در فارسی آموزان غیر ایرانی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 283-305]

ح

 • حسینایی، یحیی هویت زبانی در شهنشاه‌نامه صبا نمونه‌ای از بازخوانی مفاهیم کهن ملیت و وطن‌گرایی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 29-47]
 • حق بین، فریده تحلیل گفتمان نظریه کارشناسی در دادگاه [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 307-334]

د

 • دلیر، نیره بازشناسی دو مفهوم «مردم» و «بندگ» در اندرزنامه‌ها و متون فقهی- حقوقی فارسی میانة زردشتی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 135-159]

ذ

 • ذاکری، فاطمه ساختار موضوعی افعال حسّی شنوایی در زبان فارسی در چارچوب دستور ساختِ گلدبرگ [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 161-190]

ر

 • راکعی، فاطمه بررسی تهاجم کلامی در گفتمان مجلس ایران از چشم‌انداز بی‌ادبی زبانی کالپپر و چارچوب گونه‌شناختی رتوریک ارسطو [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 63-97]
 • رحمانی، حسین چو زدی ضربه‌ای ضربه‌ای نوش کن: تهدید متقابل وجهه در نمایشنامۀ «منجی در صبح نمناک» [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 35-62]
 • رحمتی نژاد، لیلا کاربرد رویکرد شناختی فیلمور در تعیین قالب‌های معنایی افعال در زبان فارسی: مطالعه موردی فعل «شدن» [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 191-226]
 • رحیمى ایمن، منظر پسوندهای اشتقاقی در شکند گمانیگ وزار [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 1-33]
 • رستم بیک تفرشی، آتوسا بررسی تهاجم کلامی در گفتمان مجلس ایران از چشم‌انداز بی‌ادبی زبانی کالپپر و چارچوب گونه‌شناختی رتوریک ارسطو [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 63-97]
 • رستم پور، محمد ساختار موضوعی افعال حسّی شنوایی در زبان فارسی در چارچوب دستور ساختِ گلدبرگ [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 161-190]
 • روشن، بلقیس انگارۀ استعاری زمان در زبان فارسی: مطالعه‌ای پیکره‌بنیاد [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 207-233]

ز

 • زرشناس، زهره جستاری بر مفهوم هولوگرافیکی گنبد در متن فارسی میانه گزیده‌های زادِسپَرَم [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 353-381]

س

 • سبهانی، ثریا کارکرد نشانه شناختی عناصر و جانداران طبیعت در شعر سپهری با تکیه بر رویکرد سوسور و پیرس [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 297-324]

ش

 • شرقی، احسان جستاری بر مفهوم هولوگرافیکی گنبد در متن فارسی میانه گزیده‌های زادِسپَرَم [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 353-381]
 • شفائی، ایفا تحلیل نحوی انطباق کنائی گسسته و مفعول نمائی افتراقی در وفسی و تاتی شال [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 227-256]

ع

 • عاصی، مصطفی کاربرد رویکرد شناختی فیلمور در تعیین قالب‌های معنایی افعال در زبان فارسی: مطالعه موردی فعل «شدن» [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 191-226]
 • عامری، حیات بررسی ابزارهای خلاقیت استعاری در شعر معاصر از منظر معنی‌شناسی شناختی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 1-27]
 • عرفانی بیضائی، محمد جواد بررسی چگونگی دریافت معنای گوینده دراستعاره، بر اساس نظریه ربط در شعر قیصر امین پور [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 335-360]
 • عشایری، حسن تاثیر نوای گفتار هیجانی در بازیابی حافظه بیماران مبتلا به دمانس از نوع آلزهایمری [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 99-121]
 • علیپورگسکری، بهناز شعرنوجوان از منظر تحلیل گفتمان انتقادی ( با تکیه بر اشعار بیوک ملکی بر اساس نظریة نورمن فرکلاف) [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 257-281]
 • عمادی مجد، سید مهدی بررسی تهاجم کلامی در گفتمان مجلس ایران از چشم‌انداز بی‌ادبی زبانی کالپپر و چارچوب گونه‌شناختی رتوریک ارسطو [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 63-97]

ف

 • فراهانی، میترا تحلیل مفهوم «زندگی« از نگاه اجتماعی-شناختی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 235-260]

ق

 • قلی‌پور حسن کیاده، لیلا بررسی شفافیت در نشانه‌های تصریفی فارسی و انگلیسی بر‌اساس نظریه صرف طبیعی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 123-153]
 • قلی فامیان، علیرضا کاربرد رویکرد شناختی فیلمور در تعیین قالب‌های معنایی افعال در زبان فارسی: مطالعه موردی فعل «شدن» [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 191-226]
 • قیومی، مسعود کاربرد رویکرد شناختی فیلمور در تعیین قالب‌های معنایی افعال در زبان فارسی: مطالعه موردی فعل «شدن» [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 191-226]

ک

 • کاظمی، فروغ بررسی شفافیت در نشانه‌های تصریفی فارسی و انگلیسی بر‌اساس نظریه صرف طبیعی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 123-153]
 • کوچکی مهابادی، نرجس بررسی چگونگی دریافت معنای گوینده دراستعاره، بر اساس نظریه ربط در شعر قیصر امین پور [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 335-360]
 • کیوانی، علیرضا نقش برنامه‌ریزی عصبی – کلامی در بهبود انگیزه و خودمختاری در فارسی آموزان غیر ایرانی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 283-305]

گ

 • گلفام، ارسلان انگارۀ استعاری زمان در زبان فارسی: مطالعه‌ای پیکره‌بنیاد [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 207-233]
 • گندمکار، راحله نقش اصول گرایس در تعبیر فیلم فروشنده [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 155-184]

م

 • محمدیان، امیر بررسی چگونگی مفهوم‌سازی، درک و انتقال معنی توسط فضاسازهای ذهنی در ادبیات کودکان در زبان کردی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 101-134]
 • مدرسی، یحیی تحلیل مفهوم «زندگی« از نگاه اجتماعی-شناختی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 235-260]
 • مطلوب کاری، اسماعیل بازشناسی دو مفهوم «مردم» و «بندگ» در اندرزنامه‌ها و متون فقهی- حقوقی فارسی میانة زردشتی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 135-159]
 • مهرآوران، محمود بررسی و تحلیل گروه‌های تأکیدی در زبان فارسی (برپایۀ پیکرۀ آنها) [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 261-359]
 • مهرابی، مریم نقش اصول گرایس در تعبیر فیلم فروشنده [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 155-184]

ن

 • نجاری، حسین جستاری بر مفهوم هولوگرافیکی گنبد در متن فارسی میانه گزیده‌های زادِسپَرَم [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 353-381]
 • نجفی، پریسا تحلیل گفتمان نظریه کارشناسی در دادگاه [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 307-334]
 • نعیمی حشکوایی، فاطمه تاثیر نوای گفتار هیجانی در بازیابی حافظه بیماران مبتلا به دمانس از نوع آلزهایمری [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 99-121]
 • نوروزیان، مریم تاثیر نوای گفتار هیجانی در بازیابی حافظه بیماران مبتلا به دمانس از نوع آلزهایمری [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 99-121]
 • نوری، زینب انگارۀ استعاری زمان در زبان فارسی: مطالعه‌ای پیکره‌بنیاد [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 207-233]

و

 • ویسی، الخاص کارکرد نشانه شناختی عناصر و جانداران طبیعت در شعر سپهری با تکیه بر رویکرد سوسور و پیرس [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 297-324]

ه

 • هاشمی، نیره شعرنوجوان از منظر تحلیل گفتمان انتقادی ( با تکیه بر اشعار بیوک ملکی بر اساس نظریة نورمن فرکلاف) [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 257-281]

ی

 • یاراحمدزهی، ناهید بررسی چگونگی مفهوم‌سازی، درک و انتقال معنی توسط فضاسازهای ذهنی در ادبیات کودکان در زبان کردی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 101-134]