کلیدواژه‌ها = زبان فارسی
تعداد مقالات: 9
1. بررسی معنایی پسوندهای «دارندگی» در فارسی: رویکرد ساختواژة شناختی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 203-224

10.30465/ls.2020.5444

مصطفی عاصی؛ بیتا قوچانی


2. بررسی زبانشناسانه روایتی از تلمود بابلی (قیدوشین 70 الف)

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-15

10.30465/ls.2019.4984

آزاده احسانی چمبلی


3. محمول صفتی در زبان فارسی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 111-125

10.30465/ls.2019.4989

ازاده میرزایی


4. نقش اضطراب در بکارگیری راهبردهای یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم با توجه به نقش واسطه‌ای هوش شناختی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 131-149

.

منصوره سادات صادقی؛ مهین‌ناز میردهقان؛ امیررضا وکیلی‌فرد؛ مهدیه قناعت


5. معرفی یک گروه نقشی جدید در نحو زبان فارسی؛ گروه نقشی نکره

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 17-46

.

سید محمد حسینی معصوم؛ محمد جواد مهدوی


6. گروه‌های حرف اضافه‌ای در زبان فارسی:یک بررسی نقشگرا

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 113-135

.

والی رضایی؛ همایون سعیدی


7. بررسی کاربرد زبان‌های مازندرانی و فارسی در شهر جویبار

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 31-50

.

احمد رمضانی؛ آتوسا رستم‌بیک تفرشی؛ خدیجه واسو جویباری


8. بررسی نقش‌‍‌نماهای کلامی فارسی در مکالمات دوزبانه‌‍‌های ارمنی ـ فارسی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1393، صفحه 125-147

.

مریم سادات غیاثیان؛ حکیمه رضایی


9. فرهنگ‌‌های عمومی یک‌زبانة فارسی از منظر برآورده کردنِ نیاز کاربران

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 95-114

.

ساغر شریفی؛ مصطفی عاصی