سنگ نبشتة شیلهَک ـ این شوشینَک از سولقان شهرکرد

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسنده

پژوهشگر فرهنگ و زبان‌های باستانی آسیای غربی

چکیده

در این مقاله، متن سنگ‌نبشته‌ای از شیلهک-این‌شوشینک، فرمانروای بزرگ ایلام (حدود 1150 تا 1120 پ م)، ارائه شده است. در این سنگ‌نبشتة 28 سطری، همانند دیگر نوشته هایش، وی نخست خود و خانواده‌اش را معرّفی کرده و از بهر همگی تندرستی و زندگانی دیر پایی را آرزو می کند. سپس از برپایی این سنگ نبشته، نوشتن نام خود بر آن، بخشش زمینی به کسی که آیین ویژة دینی را برای او انجام داده است، سخن می گوید و سرانجام هزینه‌های برپایی آیین را بر می شمارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Inscription of Shilhak- inshushinak Suleghan, Shahr-e Kord

نویسنده [English]

  • abdolmajid Arfaie
Researcher of Ancient Near East Culture and Languages
چکیده [English]

The text of the Inscription by Shilhak-inshushinak, the great ruler of Elam (c.1150- 1120 BC), is presented in this paper. In this 28-line inscription, as in his other inscription, the Ruler, introducing himself and his family, wishes them good health and long life. The text then explains the cause of the making of the inscription, granting a land to a person who has performed ritual service for him, and finally the expenditure of this ceremony.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inscription
  • Elamite
  • Shilhak- inshushinak
  • syllable form