داوران

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
.. ... استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
محرم Eslami زبانشناسی همگانی دانشگاه زنجان
مهدی Kazemi زبانشناسی همگانی دانشگاه علامه طباطبایی
آرش آبایی
عباس آذرانداز پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد آرتا دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی کرمانشاه
مارال آسیائی زبانشناسی همگانی دانشگاه الزهرا
حمید آقایی
عباسعلی آهنگر زبانشناسی همگانی دانشگاه سیستان و بلوچستان
سید فواد ابراهیمی استادیار،گروه زبانشناسی، واحد شادگان، دانشگاه آزاد اسلامی، شادگان، ایران
وحیده ابو الحسنی
حوریه احدی
آزاده احسانی چمبلی دانشگاه کنکوردیا- کانادا
طاهره احمدی پور گروه زبانشناسی و ترجمه دانشکده ایرانشناسی دانشگاه ولی عصر رفسنجان
فریار اخلاقی مدیر گروه زبان‌ و گویش رایج/ پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
عبدالمجید ارفعی
اصغر اسماعیلی
محمد مهدی اسماعیلی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
نسرین اصلانی زبانشناسی باستانی دکترای فرهنگ و زبان های باستانی - دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
آزیتا افراشی استاد‌یار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
محمد عارف امیری دانشجوی دکتری زبان‌شناسی همگانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
الهام ایزدی دانشگاه بوعلی سینا
طاهره ایشانی پژوهشگاه علوم انسانی
مهدی بازیار زبانشناسی همگانی استاد مدعو دانشگاه بین المللی امام خمینی، گروه زبانشناسی، قزوین
معصومه باقری حسن کیاده زبانشناسی باستانی استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
پارسا بامشادی دانشگاه شهید بهشتی
آرمان بختیاری
هادی بهارلو زبانشناسی همگانی عضو هیئت علمی گروه زبان روسی دانشگاه تربیت مدرس
فاطمه بهرامی دانشگاه شهید بهشتی
محمود بی‌جان‌خان
محمد حسن ترابی زبانشناسی همگانی فارغ التحصیل دکتری پژوهشگاه
شیما جعفری دهقی
محمود جعفری دهقی دانشیار دانشگاه تهران
محمد‌حسن جلالیان چالشتری عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
زهرا جمشیدی
کامیار جولایی زبانشناسی همگانی پژوهشکده دانشنامه نگاری-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
احسان چنگیزی استادیار گروه زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی
نادیا حاجی پور پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سید محمد حسینی معصوم دانشیار گروه زبانشناسی و زبانهای خارجی دانشگاه پیام نور
فریده حق بین معاون آموزشی/دانشگاه الزهرا
آزاده حیدرپور
نازنین خلیلی پور دکتری فرهنگ و زبان‌های باستانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
محمد علی خوانین زاده گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی
رضا خیرآبادی عضو هیات علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
حمیدرضا دالوند عضو هیات علمی
مسعود دهقان زبانشناسی همگانی گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی، دانشکدۀ زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان
معصومه دیانتی دانشگاه اصفهان
محمد راسخ مهند
محمد راغب استادیار دانشگاه شهید بهشتی
فاطمه راکعی پژوهشکده زبان‌شناسی/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات‌فرهنگی
شاهرخ رحمانی
شاهرخ رزم جو
آیه اله رزمجو استاد بخش زبان های خارجی و زبانشناسی دانشگاه شیراز
آتوسا رستم‌بیک تفرشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
آتوسا رستم بیک تفرشی1 استادیار پژوهشکدۀ زبانشناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
غلامحسین رضاپور زبانشناسی همگانی کارشناس سنجش و آموزش بنیاد سعدی
علی رضا قلی فامیان دانشگاه پیام نور
رضا رضایی استادیار دانشگاه یاسوج
والی رضایی دانشگاه اصفهان
حسن رضایی باغ بیدی
محمدرضا رضوی
حسین رضویان عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
شهلا رقیب‌دوست
احمد رمضانی
بهزاد رهبر گروه زبانشناسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی تهران، ایران
هادی رهنما استادیار گروه پژوهشی مطالعات قرآنی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
بلقیس روشن دانشگاه پیام نور
بهمن زندی مدیر دوره دکتری زبان شناسی
فرهاد ساسانی دانشگاه الزهرا
مهدی سبزواری عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
زهرا سعادتی نیا دانشگاه آزاد اسلامی
گلرخ سعیدنیا
سیدمهدی سمایی
امین شایسته دوست دانشگاه تهران و دانشگاه ساپینزای رم
مریم شریف نسب
گلفام شریفی پژوهشگاه میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری
گلفام شریفی پژوهشگاه میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری
فریبا شریفیان عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی
حمیدرضا شعیری عضو هیات علمی
ایفا شفایی
ویدا شقاقی دانشگاه علاّمه طباطبائی
محمد شکری فومشی زبانشناسی باستانی عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب
یلدا شکوهی
علی شهیدی استادیار/ دانشگاه تهران
علی شهیدی1
تهمینه شیخی دکتری زبان‌شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تهمینه شیخی
سیامک صاحبی زبانشناسی همگانی مدرس دانشگاه فرهنگیان
شهره صادقی دانشگاه علامه طباطبایی
حسین صافی پیرلوجه عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سجاد صامت زبانشناسی همگانی دانشجوی دکتری، پژوهشکده زبانشتاسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شهر تهران، استان تهران، ایران
عمادالدین صدری دانشجوی دکتری فرهنگ و زبان‌های باستانی، دانشگاه تهران
کورش صفوی گروه زبان‌شناسی، آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان و فرهنگ و زبان‌های باستانی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی، دانشگاه
زهره صفوی زاده زبانشناسی همگانی دانشگاه آزاد اسلامی /واحد تاکستان
سهیلا صلاحی مقدم دانشگاه الزهرا، گروه زبان و ادبیات فارسی
مرضیه صناعتی عضو هیئت علمی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی
ریحانه طالبی
مجید طامه
اسفندیار طاهری دانشگاه اصفهان
مرتضی طاهری اردلی زبانشناسی همگانی دانشگاه شهر کرد
امید طبیب زاده
امید طبیب زاده استاد /پژوهشگاه علوم انسانی
مصطفی عاصی استاد زبانشناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سپیده عبدالکریمی دانشگاه شهید بهشتی
ذلیخا عظیم دخت 'گروه زبان شناسی، دانشکده زبان های خارجی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
فاطه عظیمی فرد پژوهشگر- صداوسیما
حسین غلامی زبانشناسی همگانی عضو هیئت علمی گروه زبان روسی دانشگاه تهران و مدیر گروه
مریم السادات غیاثیان دانشگاه پیام نور
نسرین فقیه ملک‌ مرزبان
کتایون فکری پور عضو هیئت علمی/ پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
محمد هادی فلاحی
کاوه فلسفی
مریم سادات فیاضی هیات علمی/ دانشگاه گیلان
سید‌احمد‌رضا قائم مقامی
سید احمد رضا قائم مقامی
مرتضی قائمی استاد زبان و ادبیات عرب، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
بهجت قاسم زاده دانش‌آموختة دکترای تخصصی فرهنگ و زبان‌های ایرانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران. ایران
زهراسادات قریشی گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
فریبا قطره استاد دانشگاه الزهرا
سعیده قندی دانشجوی دکتری زبان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس
بیتا قوچانی دانشجوی دکتری زبانشناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مسعود قیومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فروغ کاظمی زبانشناسی همگانی گروه زبان‌شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
مینا کامبین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
یونس کرامتی مدیر گروه تاریخ علم دانشنامۀ ایران-دایرة المعارف بزرگ اسلامی
مهدیه کرمی
سمیه کریمی عضوهیئت علمی پژوهشکده مطالعات اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فاطمه کلاهچیان
فاطمه کوشکی آموزش و پرورش
لیلا کیا شمشکی
فرزانه گشتاسب عضو هیات علمی/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فرزانه گشتاسب 1 استاد / پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
لیلا گل پور زبانشناسی همگانی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)،قزوین،ایران
ارسلان گلفام دانشگاه تربیت مدرس
ارسلان گلفام زبانشناسی همگانی دانشیار گروه زبانشناسی/دانشگاه تربیت مدرس
نرگس گنجی دانشگاه اصففهان، گروه زبان و ادبیات عرب
زینب محد ابراهیمی
شهرام مدرس خیابانی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی کرج
فاطمه مدرسی
فاطمه مدرّسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه
شهرام مدرسی خیابانی 1
گلناز مدرسی قوامی گروه زبانشناسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
بهمن مرادیان دانشگاه تهران
سعید مزروعیان دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران. ایران.
مریم مسگرخویی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مهدی مشک ریز پژوهشگر پسادکترای دانشگاه شهید بهشتی
شراره مظفری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران
انیس معصومی زبانشناسی همگانی دانشگاه علامه طباطبائی
یداله منصوری
چنگیز مولایی دانشگاه تبریز، دانشکدۀ ادبیات فارسی و زبانهای خارجی ، گروه فرهنگ و زبانهای باستانی
مهین ناز میردهقان دانشیار زبانشناسی- د انشگاه شهید بهشتی
آزاده میرزائی زبانشناسی همگانی گروه زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی
محسن میرزایی گروه فرهنگ و زبانهای باستانی، دانشکدۀ ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
محمد نجاری مرکز اسناد فرهنگی آسیا - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پریسا نجفی زبانشناسی همگانی دانشگاه شیراز
ویدا نداف
سیروس نصراله‌زاده استادیار پژوهشکدة زبان‌شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سیروس نصراله‌زاده 1 دانشیار و عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ زبان‌شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مهرداد نغزگوی کهن عضو هیئت علمی گروه زبانشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
شهرام نقشبندی زبانشناسی همگانی دانشگاه سمنان - گروه زبانشناسی
ندا نوایی
محسن نوبخت نشر سیاهرود
ماندانا نوربخش
ماندانا نوربخش 1 jdtynhjxt/.dtuj
لیلا ورهرام زبانشناسی باستانی زبانهای باستانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران
امیررضا وکیلی فرد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)