اهداف و چشم انداز

رویکرد و اهداف نشریه

 -    تقویت و گسترش زبان فارسی.

-        بررسی متن­‌های زبان­های باستانی و میانه ایران (اعم از شرقی و غربی) به منظور آگاهی از پیشینه زبان و ادب فارسی و تقویت آن.

-        ارتقاء دانش زبان­شناسی و رشته‌­های گوناگون آن .

-        بررسی شاخه­‌های گوناگون زبان­‌ها و گویش­‌های نوین ایرانی.

-        ایجاد انگیزه پژوهش علمی در میان استادان و دانشجویان و علاقمندان به این رشته