اختصاص شناسۀ بین‌المللی DOI به مقاله‌ها در نشریۀ زبانشناخت

به اطلاع می‌رساند که امکان تخصیص شناسۀ بین‌المللی DOI به مقاله‌های انتشار یافته در دوفصلنامۀ «زبانشناخت» از دهمین دورۀ نشریه در سال 1398فراهم شده است.

شناسۀ DOI یا شناسگر اشیای دیجیتالی که سرنام عبارت Digital Object Identifier است، شامل مجموعه‌ای از اعداد، حروف یا علامت‌ها است که به هر نوع منبع دیجیتالی اختصاص می‌یابد. این شاخص از دو بخش یعنی کد ناشر و کد سند تشکیل شده که با علامت (/) از هم جدا می شوند.

برای اطمینان از درستی DOI یا یافتن مقاله‌ها از طریق این شناسه می‌توانید آن را در سامانۀ پایگاه DOI.org جست‌وجو کنید.

 

مزایای DOI برای مقاله‌های علمی‌پژوهشی:

داشتن شناسۀ دایمی در میان همۀ مقاله‌ها

جذب مخاطب و ترافیک بیشتر و مؤثرتر به مقاله‌ها

تبدیل منابع به ابرلینک یا Hyperlink

جلوگیری از خطاهای انسانی یا ماشینی در نگارش منبع یا Reference

شمارش واقعی تعداد ارجاعات به مقاله‌ها و محاسبۀ واقعی قدرت نفوذ یا Impact Factor برای نشریات

ارتقای شاخص واقعی علم‌سنجی (scientometrics) محققان و مالکان حقوقی مقاله‌ها مانند دانشگاه‌ها ومؤسسه‌های پژوهشی