بررسی چند اصطلاح فارسی میانه دربارة خانواده

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسنده

استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

در نوشته‌های فارسی میانه زردشتی یا پهلوی، چند واژه دربارة خانواده محل بحث و جدل است. در مقالة زیر، طرحی برای بررسی آنها و ارتباط این واژه‌ها با یکدیگر و با ساحت خانوادة ساسانی می‌آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Some Family Terms in Middle Persian

نویسنده [English]

  • katayoun Mazdapour
Professor, Institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

In Zoroastrian and Pahlavi texts of the Middle Persian, there are some family words that have been the subject of much controversy. This paper suggests a pattern to examine them as well as their relation with each other and with the family structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dūdag
  • dūdag-sālār
  • pādixša-zanīh
  • čagar-zanīh
  • Sassanian family