کتیبه‌ای سُغدی

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسنده

استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

در فاصلة سال‌های 1966-1967 از چند دیوارنگاره در کنار کاودیوار (تاقچة محرابی) در تالار اصلی اتاق1، ‌بخش 22، در پنجکنت پرده برداشته شد. در این دیوارنگاره‌ها، بخش‌هایی از قصه‌ای ناشناخته در صحنه‌های متوالی به تصویر درآمده است. در صحنۀ‌ نهایی، پیروزی قهرمان داستان در برابر دروازۀ دژی ترسیم شده است. روی این دژ، کتیبه‌ای به زبان سغدی، مشتمل بر 12 سطر نوشتة عمودی، قرار دارد. متن کتیبه در شرح ماجرای قصه است که به احتمال بسیار به حلقۀ داستانی ذِوِنک تعلق دارد. در این پژوهش، پس از قرائت متن سغدی این کتیبه، آوانوشت و برگردان فارسی آن ارائـه خواهـد شد. در پایان، سبـک خاص دیـوارنگاره‌های سـغدی به‌اجمال بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Sogdian Inscription

نویسنده [English]

  • zohreh Zarshenas
Professor, Institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

During 1966-67, some murals were unveiled in Panjkant, beside the altar niche of the room 1, the major hall, section 22. Parts of an unknown story are serially illustrated on this wall, ending with the victory of the hero in the gate of the fortress. A Sogdian Inscription with 12 vertical lines in the fortress refers to the content of the story that most probably belongs to the circle Thewenak stories. In this research paper, after reading the text of this Sogdian Inscription, the writer gives its transcription as well as its Persian translation. The paper concludes with the studying of the mural’s style.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sogdian language
  • Inscription
  • mural
  • painting art
  • oral literature