قاعده‌کاهی در نثر گلشیری

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

توجه به ادبیات داستانی معاصر و نقد و بررسی آن به کمک شیوه‌هایی به‌جز نقد سنتی که تا به امروز بیشتر مورد توجه بوده است، دریچه‌های تازه‌ای را بر روی ادب‌دوستان می‌گشاید. در این مقاله، نظریات مکتب فرمالیسم روس و لیچ، زبان‌شناس انگلیسی، مـورد توجـه قرار گرفته است، کـه از دیدگـاه ادبـی و زبان‌شناسی به آثار ادبی نگاه می‌کنند، چند اثر از هوشنگ گلشیری، نویسندۀ معاصر، پژوهش و بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rule Reduction in Golshiri’s Writing

نویسنده [English]

  • golriz Saleh
Assistant Professor, Institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

The recent approach of criticism in the Iranian contemporary literature, based on new methods of criticism, opposite to that of traditional one, has brought a new literary outlook. Drawing on the views of the Russian Formalists and G.Leech, English linguist, who use linguistic values in dealing with literature, the writer studies the linguistics characteristics of some works of Houshang Golshiri.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Russian Formalism
  • authomatisation
  • foregrounding
  • Deviation
  • extra regulation