افعال قیدگون

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

1 استاد‌یار زبان‌شناسی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری زبان‌شناسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

افعال قیدگون به دسته‌ای از افعال گفته می‌شود که همراه فعلی دیگر به‌کار رفته و مثل قید آن را توصیف می‌کنند. در این مقاله، ابتدا به دسته‌هایی از این‌گونه افعال اشاره کرده، سپس تلاش می‌کنیم تا این افعال را در ساختارهای فارسی بررسی کنیم. در ادامه، نشان خواهیم داد که ساختارهای موجود در زبان فارسی، با وجود نقض قواعد ناخود ایستا‌بودن و تفاوت با آن قواعد (تعریف هسپلمث و لانگاکر)، به‌صورت قیدی به‌کار می‌روند و می‌بایست آنها را نیز در این دسته‌بندی قرار داد، اگرچه به نظر می‌رسد تعریف هسپلمث چندان کامل نیست و از داده‌های محدود نشئت گرفته است. پس از دسته‌بندی این افعال، به بررسی اشتراک موضوعی این ساختارها می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Converbs

نویسندگان [English]

  • Vali Rezaei 1
  • Seyed Hamzeh Mousavi 2
1 Assistant Professor, Department of Linguistics, Faculty of Foreign Languages, Isfahan University
2 PhD student of Linguistics, Department of Linguistics, Faculty of Foreign Languages, Isfahan University
چکیده [English]

Converbs or adverbial verbs are a class of verbs that are used alongside with another verb and describe it like an adverb. In this paper, first we show some examples in Persian then we should show that they can be considered adverbial verbs (Although, the data in Persian are different from the definition by Haspelmath (1995) or Langacre (1985) because of being mono-clausal and finite). Haspelmath seems to have failed in this regard and his definition is based on limited samples. After classifying these Persian converbs, we show their sharing arguments in case of progressive converbs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Converbs
  • Chain Clause
  • Temporal Overlap
  • Temporal Succession
  • Progressive Converbs