بذر نور در دست برزگر آگاه، بررسی دو تمثیل پارتی مانوی درباره کشاورزی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 بنیاد ایرانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 هیئت تحریریه

10.30465/ls.2022.39471.2027

چکیده

چکیده: در ادیان زاهدانه و گنوسی که تشویق به ترک همه لذایذ و فواید زندگی مادی دارند، کشاورزی نیز از جمله فعالیت‌هایی دانسته شده است که باید ترک شود؛ این دیدگاه در دین مانوی با ممنوعیت آن برای برگزیدگان به اوج خود رسیده است. در این مقاله، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ابتدا به معرفی و بررسی دو تمثیل مانوی پرداخته‌ایم که زمینه کشاورزی در آ‌ن‌ها چشمگیر است. سپس با استفاده از شواهد متون دیگر به تحلیل این تمثیل‌ها و بررسی کاربردهای ادبی کشاورزی در مقابل جایگاه کشاورزی در جامعه مانوی پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که بر خلاف دستورات دینی که کشاورزی را فعالیتی منفی می‌دانند، در متون مانوی از بن‌مایه کشاورزی با بار معنایی مثبت استفاده شده است و پربسامدترین کارکرد آن، تشبیه تبلیغ و گسترش دین بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The seed of light in the hands of the conscious farmer; A review of two Parthian parables about agriculture

نویسندگان [English]

 • Sima Fouladpour 1
 • zohre zarshenas 2
1 Iranology foundation, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 d
چکیده [English]

Abstract:

in ascetic and gnostic religions which encourage the abandonment of all pleasures and benefits of material life, agriculture is among the activities that should be abandoned; this view reaches its peak in Manichaean religion with the prohibition of agriculture for the electi. In this article, we intend to introduce and study Manichaean parables and texts containing agricultural motifs. Through describing the position of agriculture in Manichaean society and studying its literary use, we aim to compare the positive usages of the motif of agriculture in Manichaean literary texts with those orders which do not consider it as positive .

کلیدواژه‌ها [English]

 • Manichaean religion
 • Manichaean literature
 • agriculture
 • farmer
 • Parable

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1400
 • تاریخ دریافت: 27 آذر 1400
 • تاریخ بازنگری: 16 بهمن 1400
 • تاریخ پذیرش: 18 بهمن 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 18 بهمن 1400