کارکرد نشانه شناختی عناصر و جانداران طبیعت در شعر سپهری با تکیه بر رویکرد سوسور و پیرس

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مربی آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه فرهنگیان، اهواز، ایران

2 دانشیار زبان‌شناسی همگانی، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

توان القایی نشانه‌های زبانی شعر برگرفته از انواع صنایع شعری و هنرمایه‌های ادبی است که عامل القاء پیام هستند. شعرا از این قابلیت نشانه‌شناختی در خلق آثار خود بسیار بهره برده‌اند. سهراب سپهری از جمله شعرای معاصر است که توانسته با بهره‌گیری از عناصر طبیعت و شگردهای زبانی الهام‌گرفته از اختیارات شاعری، به شعر خود عمق معنایی بخشیده و آن را اثرگذار نماید. بر همین اساس، پژوهش حاضر با استناد به داده‌های برگرفته از آثار سهراب از جمله «هشت کتاب» که به روش کتابخانه‌ای جمع‌آوری گردیده، به روش توصیفی و تحلیل محتوی در قالب رویکرد نشانه‌شناختی سوسور و پییرس، به بررسی نشانه‌شناختی و رمزگشایی معنایی عناصر طبیعت در شعر سهراب پرداخته است تا فرآیند خلاقیت معنایی حاصل از بهره‌گیری نشانه‌های طبیعت در لایه‌های معنایی شعر وی آشکار گردد. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که سهراب با به‌کارگیری عناصر گوناگون طبیعت (باد، آب، خاک، باران، نباتات، حیوانات، ...) درصدد بوده تا ارزش‌های اخلاقی و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز را به انسان‌ها انتقال دهد. او از عناصر طبیعت، درس تلاش و تکاپو را آموخته و همه آنها را زیبا و جلوه‌ای از ذات خداوند می‌بیند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Semiotic Study of Elements and Animates of Nature in Sepehri s Poetry based on Saussure and Peirce s Approaches

نویسندگان [English]

  • Soraya Sobhani 1
  • Elkhas Veisi 2
1 Instructor of TEFL, Farhangian University, Ahvaz, Iran (Corresponding Author),
2 Associate Professor of General Linguistics, Payam Noor University, Iran
چکیده [English]

The inductive power of linguistic signs of a poem is inspired from different kinds of literary techniques and arts which act as the source of inducting meaning. Such semiotic competence mostly used by poets in creating their literary works. Sohrab Sepehri is among those contemporary poets who gave profound semantic depth to his poems to make them more impressive by using natural elements as well as artifice inspired from his poetic authorities. To this end, the library provided us with the corpus found in Sepehri’s most important book entitled "Hasht Ketab" (Eight books) .To analyze the collected data descriptive –analytical method used. Theoretical framework of Saussure and Peirce’s semiotic notions employed to disclose the fact that the process of semantic creativity comes from the utilization of natural signs represented in the semantic layers of Sepehri’s poems. The results of the present research revealed that different elements of nature (Wind, water, soil, rain, plants, animals, …) frequently used by this poet can transfer moral values and peaceful symbiosis. To be more scrounger and active considered to be focal points learned by him from natural elements and he sees all of them as beautiful signs of God.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "؛ natural elements"؛ Semiotic"؛ Sohrab Sepehri
  • s poem"؛ Saussure"؛
  • "؛ Peirce"
پور نامداریان، تقی، ابوالقاسم رادفر، و جلیل شاکری (1391)، بررسی و تأویل چند نماد در شعر معاصر، نشریه ادبیات پارسی معاصر، سال دوم، شماره اول، 25-48.
خادمی، شهرزاد (1388)، بررسی جایگاه طبیعت از نگاه  شعر در آثار منوچهری، نیما یوشیج، سهراب سپهری و حافظ، نشریه هنر، ادبیات و منظر، برگرفته از: www. Manzaronline.com
دانشور، کیان و سهیلا امامی (1385)، یادداشتی بر بن­مایه­های تصویری «صدای پای آب» سهراب سپهری، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، شماره 177ف، 177-131.
زرقانی، جواد و محمد فولادی (1388)، بررسی تطبیقی جایگاه طبیعت در شعر سه شاعر معاصر نیما یوشیج، سهراب سپهری و شفیعی کدکنی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه --------٬ ایران٬ پایگاه اطلاع رسانی حوزه، تاریخ انتشار 4/4/1388.
زهره­وند، سعید و مرضیه مسعودی (1392)، نشانه­های کیهانی در شعر و نقاشی سهراب سپهری، فصلنامه جستارهای نوین ادبی، دوره 46، شماره 1، 125-158.
سپهری، سهراب (1389)، هشت کتاب، چاپ دوم، اصفهان: گفتمان اندیشه معاصر.
دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 2
پاییز زمستان 1401
بهمن 1401
صفحه 297-324
  • تاریخ دریافت: 10 تیر 1400
  • تاریخ بازنگری: 04 شهریور 1400
  • تاریخ پذیرش: 14 شهریور 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 14 شهریور 1401