کلیدواژه‌ها = نظام واکه‌‌ای
تعداد مقالات: 1
1. توصیف واکه‌های ساده در گویش لکی نورآبادی در قیاس با زبان فارسی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 147-166

.

مهین‌ناز میردهقان؛ محمد نوری؛ نیلوفر حسینی‌کارگر