سبک‌شناسی وبلاگ‌نویسی به زبان فارسی

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

1 استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دانشجوی دکتری زبان‌شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

در این مقاله، ویژگی‌های زبانی وب‌نوشت‌های فارسی از جهت استفاده از سبک خاصی از زبان بررسی خواهد شد. در این بررسی نشان داده می‌شود که ادامة روند وبلاگ‌نویسی و گسترش فزایندة آن، به خصوص در بین نسل جوان امروزی و نسل‌های آتی، و استفاده از نوع خاصی از زبان در این وبلاگ‌ها ممکن است تأثیرات قابل توجهی در تغییر زبان فارسی، به خصوص نوشتار رسمی، خط زبان فارسی و، از سوی دیگر، جهانی کردن این زبان بگذارد. برای این منظور، نمونه‌هایی تصادفی از بین هزاران وبلاگ فارسی جمع‌آوری شد و، پس از طبقه‌بندی موضوعی آنها، ویژگی‌های زبانی سبک این وبلاگ‌ها از دیدگاه زبان‌شناختی بررسی شد. آنگاه این نتیجه به ‌دست آمد که نوعی سبک زبانی نزدیک به فارسی گفتاری غیررسمی در این وب‌نوشت‌ها به چشم می‌خورد که ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارد، اما برخی ویژگی‌های نوشتار رسمی را نیز حفظ کرده است. در پایان، ویژگی‌های زبانی این سبک بررسی و توصیف شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stylistics of Web Writing in Persian

نویسندگان [English]

  • Mostafa Asi 1
  • Maryam Mesgar Khui 2
1 Professor , Institute for Humanities and Cultural Studies
2 Postgraduate Student in Institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

In this paper, the characteristics of the Persian web writings are explored, regarding to the use of special style. This research shows that the web writings and their development, especially between youth and future generation, and the use of special kind of the language in this web writings can have extensive effects on the change of Persian language, especially formal writings, Persian script, and the other hand, on the globalization of the language. So accidental samples are collected and after subjective classification, their linguistic characteristics are explored from their point of view of the linguistics. As a consequence, a kind of linguistics style which is like to informal spoken Persian is used in these web writings the style has unique characteristics while it reserves some characteristics of the formal writings. Finally the linguistics characteristics of the style are explored.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Style
  • Stylistics
  • Sociolinguistics
  • Sociostylistics
  • Web writings
Asher, R.E. (1994). The Encyclopedia of Language and Linguistics. England, oxford: Pergamum Press Ltd.
Brown, Keith (2006). Encyclopedia of Language and Linguistics. V 12. 2nd ed. Amsterdam: Elsevier.
Malmkjær, Kristen (1991). The Linguistics Encyclopedia. New York: Routledge.
Matthews, P.H. (1997). Concise Dictionary of Linguistics. V 10. New York: Oxford University Press.
Stubbs, Michael (1980). Language and Literacy: The Sociolinguistics of Reading and Writing. England: Routledge & Kegen Paul Ltd.
http://amir.noteahang.com
http://asgar.asgharzadeh.com/
http://roshanakastaraki.wordpress.com/