ساختار تغذیه در اسطورة مشی و مشیانه براساس متون زبان‌های باستانی ایران

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسنده

استاد‌یار دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

در این مقاله، اسطورة ایرانی نخستین جفت انسان، مشی و مشیانه، بررسی و نقش تغذیه در این اسطوره در شکل‌گیری فرهنگ و ارزش‌گذاری مربوط به آن توضیح داده می‌شود. با مطابقة صورت‌های مختلف، نشان می‌دهیم که صورت آرمانی تغذیه، در فرهنگ ایران پیش از اسلام، تغذیة گیاهی و صورت متقابل و اسفل آن تغذیة گوشتی است. واسطه‌ای که میان این دو صورت متضاد در نظر گرفته شده است، تغذیه با شیر و تخم‌مرغ است که نه غذایی گیاهی‌اند نه غذایی گوشتی. بررسی منطقی که این اسطوره در شکل دادن این روند به‌کار می‌گیرد هدف مقاله است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Structure of Nutrition in the Myth of "Mashi and Mashyaneh"

نویسنده [English]

  • Bahar Mokhtarian
Assistant Professor, Isfahan Art University
چکیده [English]

In this article the writer has depicted the role of the nourishment in the formation of the culture by investigating the Persian mythology of the first human beings, Mashia and Mashianeh. By comparing the narration of this mythology with the similar ones, the author has shown that the vegetarianism is the ideal form of nourishment in the Iranian culture, while the carnivorism is the contrasting lowest form and eating milk and eggs is a phase in between.

کلیدواژه‌ها [English]

  • myth
  • Mashi and Mashyaneh
  • Nutrition
  • Logic
حصوری، علی(1378). سیاوشان، تهران: نشر چشمه.
روایت پهلوی (1367). ترجمة مهشید میرفخرایی، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
فردوسی، ابولقاسم (1366). شاهنامه، به کوشش جلال خالقی مطلق، دفتر یکم، نیویورک.
فرنبغ‌دادگی، بندهشن (1369). ترجمة مهرداد بهار، تهران: توس.
کاسیرر، ارنست (1378). فلسفۀ صورتهای سمبلیک، ترجمة یدالله موقن، تهران: هرمس.
گزیدههای زادسپرم (1366). ترجمة محمد تقی راشد محصل، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
لوی ـ استروس، کلود (1373). «بررسی ساختاری اسطوره»، ترجمة بهار مختاریان و فضل‌الله پاکزاد، ارغنون، ش 4.
مزداپور، کتایون (1381). «نیایش برای درگذشتگان»، سروش پیر مغان، یادنامة جمشید سروشیان، به کوشش کتایون مزداپور، تهران. ثریا.ص366 ـ 380.
 
Dhabhar, M. A. (1932). The Persian Rivayats of Hormazyar Framarz, Bombay.
Manhardt, W. (1875). Der Baum Kultus, Berlin.
Orlik, A.(1922). Die Sage von Weltuntergang, übersetzt von W. Ronisch, Berlin.
Lévi-strauss, Cloud (1978). “Die Strukturader Mythen”, in Strukturale Anthropologie, überesetzt von Hous Neumans- s 225-225