گرفتار، صفت بهمن

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه زبانشناسی دانشگاه علامة طباطبائی

چکیده

در پاره­ای از زند بند دوازدهم یسن سی و سه، نام ایزد «بهمن» با صفت griftār و گونة خطی دیگری همنشین شده است. griftār را در این بند «پذیرنده، گیرنده» معنی کرده­اند. در این مقاله با توجه به معانیِ griftan و griftār،  نشان داده شده است که griftār در این پاره صفت مفعولی به معنی «قابل درک، محسوس» است و از طریق عبارات و جملات سایر متون فارسی میانه، ارتباط این صفت با بهمن نشان داده شده است. در پایان برای این واژه و گونة خطی پس از آن، خوانش griftārōmand به معنی «قابل درک، محسوس» پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gereftâr (perceivable) as an Adjective for Bahman

نویسنده [English]

  • Ehsan Ehsan Changizi
Assistance Professor of Linguistics Department of Allame Tabatabʼi University
چکیده [English]

In the 12th paragraph of the 33rd Zand of Yasna, the name of the god “Bahman” has been followed by the adjective griftār and another word whose spelling and meaning are not so clear. griftār has been rendered “acceptor” and “recipient”. In this article, with respect to the meanings of griftan and griftār, it is suggested that griftār is a passive participle and its meaning is “perceivable”. The connection between this adjective and Bahman will be demonstrated by surveying sentences and phrases from Middle Persian texts. At the end, it will be proved that this word and that one which follows it, should be read griftārōmand and this latter one be rendered as “perceivable”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • griftan
  • griftār
  • griftārōmand
  • polysemy
  • Bahman