بازنمود متغیرهای اجتماعی در تصاویر کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی "Prospects" درآموزش‌وپرورش

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زبان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی کرج

3 استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

10.30465/ls.2020.5609

چکیده

فرهنگ‌ها انتظارات خود را درباره‌ی دستیابی به باورها و ارزش‌های اجتماعی خود توسط آموزش زبان به افراد جامعه منتقل می‌کنند و نقش‌پذیری یکی از پیامدهای آشکار این فرایند است. وظیفه‌ی مراکز آموزشی تنها به موضوع آموزش محدود نمی‌شود بلکه بخش مهمی از تأثیرپذیری فرهنگی نیز از کارکردهای آن‌ها می‌باشد. براین‌اساس، پژوهش‌ حاضر برمبنای زبان‌شناسی نقشگرای هلیدی (1960) و به‌طور مشخص الگوی نشانه‌شناسی کرس و ون لیوون (2006) به بررسی موردی بازنمود متغیرهای اجتماعی در تصاویر کتاب­های آموزش زبان انگلیسی"Prospects" در آموزش‌وپرورش می­پردازد. این مقاله بر این پرسش‌ها تأکید دارد: 1- بازنمایی گفتمان در تصاویر مرتبط با "فعالیت‌های تفریحی" چگونه است؟ 2- "جنسیت" در تصاویر این کتاب‌ها به چه صورت به تصویر کشیده می‌شود؟ هدف اصلی این مطالعه آن است که به روش توصیفی-تحلیلی از طریق بررسی تصاویر کتاب‌های آموزش زبان، کارکردهای اجتماعی و فرهنگی زبان را بررسی کرده و چگونگی بازنمایی گفتمان را در این متون تبیین نماید. نتایج نشان می‌دهد که این کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی در آموزش‌وپرورش از رویکرد غالب جنسیتی برخوردار نیست و انتخاب نوع فعالیت‌های تفریحی نیز بدون جهت‌گیری فرهنگ زبان مبدأ یا زبان مقصد بوده است؛ بدین صورت که تصویرساز درانتخاب تصاویر توجه مشخصی به زبان خود یا دیگری نداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Variables' Representation in Pictures of English Language Textbooks "Prospects" at Ministry of Education

نویسندگان [English]

  • shima zargar balaye jam 1
  • Shahram Modarres Khiabani 2
  • Mohammadjavad Hejazi 3
1 Ph.D. Candidate in Linguistics, Islamic Azad University, Qom, Iran
2 Assistant Professor at Karaj Azad University
3 Assistant Professor of Linguistics, Islamic Azad University, Qom branch
چکیده [English]

Cultures convey their expectations of achieving their social beliefs and values through language teaching to the community and one of its clear consequences is imprinting. Educational centers' responsibility is not only limited to the subject of education and it includes an important part of their cultural influence. Consequently, this investigation analyses a case study of social variables' representation in Pictures of English Language Textbooks at Ministry of Education, based on Halliday's (1960) functional linguistics, and in particular Kress & Van Leeuwen's (2006) semiotic pattern. This paper focuses on the following questions: 1- How is discourse representated in images related to "recreational activities"? 2- How is "gender" shown in pictures of these books? The basic goal of this study is to investigate the social and cultural functions of language and explain how discourse is represented through descriptive-analytic method by examining the images of language teaching books. The results show that these English language education textbooks don't have a predominant gender approach to male or female and selection of recreational activities was without the orientation of the culture of source or target language; actually the illustrator hasn't paid any special attention to his(her) own or the other language.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Language Teaching"
  • "Social Variables"
  • "Cultural Influence"
  • "Imprinting"
  • "Visual Communication"
چندلر، د. (1387). منابع نشانه شناسی، ترجمه­ی مهدی پارسا، تهران: پژوهشکده­ی فرهنگ و هنراسلامی.
 
رحیمی، مهرک و یدالهی، سمانه (1388). "نگرش مدرسان زبان به ترویج فرهنگ مصرفی غرب در کتب آموزش زبان  انگلیسی"، فصلنامه‌ی فرهنگی - دفاعی زنان و خانواده، سال 5، 16: 112-85.
 
رهبر، بهزاد و حاتمی، پدرام (1395). "بررسی چگونگی نمود تبعیض جنسیتی در تصاویر کتاب‌های آموزش زبان انگلیسیSpeak Now تألیف مؤلفان ایرانی و غیرایرانی"، دومین کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی،    شیراز: مرکز توسعه‌ی آموزش‌های نوین ایران.
 
عبداله‌زاده، اسماعیل و بنی‌اسد‌زاده، سمیه (1389). "ایدئولوژی‌های موجود در کتاب‌های زبان انگلیسی": مطالعه‌ی دیدگاه‌های معلمان و دانش‌آموزان، مجله‌ی مطالعات آموزش و فراگیری زبان انگلیسی، سال53، 217: 18-1.
 
معینیان، نرمینه (1395). "بررسی جامعه‌شناختی تفاوت زبان بین زنان و مردان"، مطالعات جامعه شناسی، سال9، 33: 93-83.
میمندی، شهربانو (1394). بررسی مقایسه‌ای مؤلفه‌های فرهنگی در دو کتاب آموزش زبان فارسی و انگلیسی به‌عنوان زبان‌های خارجی، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز: دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی.
 
هاشمی، سهیلا و شهرآرای، مهرناز (1387). "بررسی باورها و ارزش‌های دانش آموزان، خانواده و کتاب‌های درسی درباره‌ی تساوی جنسیت"، پژوهشکده‌ی زنان: مطالعات زنان، 6 (2): 46-27.
 
Alavi Moghaddam  B., Kheirabadi  R., Anani sarab M., Forouzandeh  E., Khadir Sharabyan  Sh., & Ghorbani  N. (2017). Prospect 1, Tehran: Iran text-books Press.                               
 
Alavi Moghaddam  B., Kheirabadi  R., Forouzandeh  E., Khadir Sharabyan  Sh., & Nikoopour   J. (2016). Prospect 2, Tehran: Iran text-books Press.                                     
 
Barths, R. (1977). Image,music,text, London: Fontana.
 
Kheirabadi  R., Alavi  M., Alavi Moghaddam  B., Anani sarab M., Ghorban Dordi Nejad  F.        & Rahimi M. (2016). Prospect 3, Tehran: Iran text-books Press.         
 
Kress, G. & Van leeuwen, T. (2006) [1996]. Reading images, the grammar of  visual design, (2nd ed), New York:Routledge.   
 
Meshkat, M. (2002). The cultural impact of EFL books on Iranian language learners, Ph.D. Dissertation: University of Tehran.
 
 Metz, C. (1975). "The Imaginary Signifier", Retrieved from: https://academic. oup.com/ screen/articleabstract/16/2/14/1644356?redirectedFrom=PDF
 
Tang, Y. (2006). "Beyond behavior" : Goals of cultural learning in the second language classroom, The Modern Language Journal, 90, 1: 86-99.