مقایسه سبک شناسی شناختی دو رمان جزیره سرگردانی و رود راوی با استفاده از نظریه استعاره مفهومی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

2 استاد تمام پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

3 استاد زبانشناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

10.30465/ls.2021.37299.1985

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی دو رمان فارسی «جزیره سرگردانی» و «رود راوی» با دو سبک رئالیسم و سورئالیسم بر اساس چارچوب نظری سبک شناسی شناختی می‌پردازد. از اهداف این پژوهش می‌توان به استفاده شیوه‌ای جدید در تحلیل متن در رمان‌های فارسی اشاره کرد. همین‌طور می-توان با استفاده از این رویکرد پلی میان‌رشته‌ای بین زبان‌شناسی شناختی و مطالعات ادبی برقرار کرد و نگاهی تازه به تحلیل‌های ادبی ارائه نمود. از میان مفاهیم شناختی از استعاره‌های مفهومی استفاده شده است. استعاره‌های موجود به صورت دستی و جداگانه از هر یک از این رمان‌ها استخراج شد. از میان داده‌های استخراج‌شده آن‌هایی که تکرار بیشتری داشتند و معرف سبک بودند جدا و بررسی شدند. با بررسی مقایسه‌ای میان دو رمان می‌توان به این مورد اشاره کرد که وقوع استعاره‌های مفهومی در رمان «رود راوی» به‌صورت معناداری بیشتر از رمان «جزیره سرگردانی» است. با بررسی استعاره‌های مفهومی در رمان «جزیره سرگردانی» مشخص شد که این رمان از «انسان» برای مفهوم‌سازی در حوزه مبدأ به صورت برجسته‌ای استفاده کرده است. همین‌طور مفاهیمی که با استفاده از این مفهوم در حوزه مقصد قرار گرفتند عناصر موجود در طبیعت هستند. در رمان «رود راوی» خاصیت جان‌بخشی برای اشیای فراواقعی در داستان استفاده‌شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comparative cognitive stylistics study of two novels of Jazire Sargardani and Rude ‘e Ravi based on cognitive metaphor theory

نویسندگان [English]

 • mahdi abdi vishkaee 1
 • Azita Afrashi 2
 • Mostafa Assi 3
1 General Linguistics, institute of humanities and culture, Tehran, Iran
2 Professor, Institute for Humanities and Cultural Studies
3 Professor, Institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

The current study investigates two realism and surrealism Persian novels, Jazire Sargardani and Rud ‘e Ravi with cognitive stylistics framework. One of the purposes of thi study is to use a new way of analysis of texts in Persian novels and Also making a link between cognitive linguistics and literary studies that leads to new aspect for literary analysis. From cognitive concepts, conceptual metaphor is being used. The data were extracted separately and manually from each novel. From gathered data those that had most frequency and were representative of style were chosen. With the comparative study of the two novels we can state that conceptual metaphors happened significantly more in Rud ‘e Ravi than in Jazire Sargardani. With the analyses of conceptual metaphors in Jazire Sargardani we can see that this novel noticeably used the concept ‘human’ for conceptualization in source domain. Also concepts in target domains were things found in nature. In Rud ‘e Ravi used personification for surreal objects in story. Other result of the study was place of occurrence of conceptual metaphors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • cognitive stylistics
 • conceptual metaphors
 • Jazire Sargardni
 • Rud &lsquo
 • e Ravi
 • تاریخ دریافت: 28 تیر 1400
 • تاریخ بازنگری: 17 آذر 1400
 • تاریخ پذیرش: 07 دی 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 07 دی 1400